Bezpečné jednání, monitoring a ochrana RF spektra proti odposlechu

Účelem této služby je zajistit informační bezpečnost konkrétního jednání, diskrétně zjistit zda se třetí strana nebo některá ze zúčastněných stran nepokouší o přenos informací z jednání. V případě zjištění úniku je naším úkolem tomu pomocí technických prostředků účinně a diskrétně zabránit.
Pro zajištění této služby používáme spektrální analyzátor, real-time analyzátor a další speciální vybavení.

Analýza RF Spektra

Detekování signálů přítomných v RF spektru pomocí spektrálního analyzátoru s přesným určením jejich frekvence, amplitudy (síly), druhu provozu, charakteristické modulační obálky, parazitních jevů (např. 50Hz u mnoha odposlechů napájených ze sítě), apod.

Real-time analýza RF spektra

Analýza RF spektra v reálném čase detekuje všechny velmi rychlé jevy, které je velmi obtížné (někdy i nemožné) analyzovat klasickým spektrálním analyzátorem. Týká se například WiFi, DECT a především sofistikovaných odposlechů využívajících technologie spread spectrum a frequency hopping.

Upozornění: před tím, než nás budete kontaktovat, si prosím řádně přečtěte stručný bezpečnostní protokol a také dbejte pokynů, které Vám budou sděleny před realizací této služby. Tento postup byl sestaven na základě dlouholetých poznatků a různých „příhod“. Nedodržení uvedených zásad může vést dokonce až k zmaření odhalení informačního úniku.

Službu je možné aplikovat pouze v prostorech, kde je dostupná rozvodná síť 230V.
Cena zahrnuje přípravu pracoviště (1-2h před začátkem jednání) a s tím spojenou analýzu referenčního rádiového spektra a první hodinu sledování a monitorování změn RF spektra.

 

Naše benefity:

  • Odbornost na úrovni konstruktérů a vývojářů s  mnohaletými zkušenostmi
  • Špičkové analytické vybavení Rohde & Schwarz
  • Historie erudice firmy
  • Rychlé a korektní jednání s dostupností 24h denně po celé EU
  • Propracovaná metodika a vysoká efektivita
  • Prověření průmyslové bezpečnosti NBÚ

Cena služby:

Cena podle rozsahu služeb už od: 17800,- Kč
Cena každé započaté hodiny už od: 1000-2200,-Kč/h
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Bezpečnostní protokol:
Vždy je důležité, aby při kontaktování nedošlo k odhalení Vašeho záměru řešit podezření na únik informací ve spolupráci se specializovanou firmou.
Proto nás prosím nekontaktujte ze zájmového prostoru, pomocí telefonu nebo PC, o kterých si myslíte, že mohou být sledovány/odposlouchávány.
Je vhodné nás kontaktovat např. prostřednictvím kontaktního formuláře na tomto webu, e-mailem z bezpečného účtu a bezpečného PC, nebo telefonicky z bezpečného telefonu, který nemá vztah k Vaší osobě.

Poptávka služby