CERETA - detektor GSM, 3G, LTE, WiFi

CERETA - detektor celulární aktivity

Selektivní detektor celulární aktivity (případně plošný systém detektorů a koncentrátoru) s funkcí ukládání historie, nebo on-line přenosem naměřených hodnot signálů vyskytujících se v jednotlivých pásmech v reálném čase.

 

Detektor CERETA se vyznačuje:

 • Monitorování aktivity všech celulárních pásem současně V REÁLNÉM ČASE
 • Rozsahem detekce 0,01-1000m na přímou viditelnost
 • Kalibrované měření síly signálů UP-LINKů celulárních a privátních sítí
 • Kompaktní provedení s vestavěnou precizní širokopásmovou všesměrovou Bi-cone anténou
 • Možnost rozšíření o automatizované ovládání lokálních rušičů konkrétních pásem v reálném čase
 • Vysoká selektivita - odolnost proti silnému radiovému pozadí (blízké BTS apod.)
 • Široký dynamický rozsah měření (detekce slabých i měření silných signálů)
 • Vysoká citlivost detekce signálů v jednotlivých pásmech (až na vzdálenost 1km)
 • V porovnání s „inteligentními systémy“ neporovnatelně nižší náklady
 • Spolehlivost a validita měřených údajů
 • Vnitřní diagnostika všech důležitých obvodových částí
 • Ukládání naměřených dat do interní paměti s kapacitou i více než rok záznamu
 • Umožňuje přenášet naměřená data po USB nebo LAN (včetně napájení přes POE)

Detektor CERETA je možné použít jako samostatnou jednotku i jako prostorový triangulační systém pro objekty i rozlehlé terénní aplikace v rámci perimetrické detekce nositelných zařízení a přiblížení případného narušitele. Dynamický rozsah detekce se pohybuje v rozpětí od -90dBm do +10dBm (signál detekovaný na vestavěné širokopásmové všesměrové Bi-cone anténě). Detekční systém CERETA se zaměřuje výhradně na fyzickou přenosovou vrstvu, nepotřebuje tedy po změnách a modifikacích přenosových standardů celulárních sítí mobilních operátorů prakticky žádné dodatečné servisní zásahy a technickou podporu – z toho vyplývá jeho nadčasovost a variabilita.

Detekované pásma:

 • LTE 800MHz (832-862MHz)
 • ISM 868MHz (862-880MHz)
 • GSM 900MHz (880-915MHz)
 • GSM/LTE 1800MHz (1710-1785MHz)
 • DECT 1890MHz (1880-1900MHz)
 • 3G/LTE 2100MHz (1920-1980MHz)
 • WiFi 2,4GHz (2400-2500MHz)
 • LTE 2,6GHz (2500-2570MHz)
 • WiFi 5-6GHz
 • Jako přehledový je implementován i tzv. „Full band detektor“ 0,7-8GHz.

Detekce celulárních odposlechů

Zelenou barvou jsou vyznačena pásma Up-Linků, kde vysílají detekovaná mobilní zařízení. Naopak červenou barvou, jsou znázorněny frekvenční pásma Down-Linků celulárních sítí mobilních operátorů (BTS), které za normálních okolností svými silnými signály znemožňují spolehlivou detekci v pásmech Up-Linků a privátních sítích (ISM/WiFi). CERETA je proti tomuto jevu imunní a dokáže velmi účinně izolovat real-time detekci Up-Linků od rušení z Down-Linků.

 

Určení detekčního systému CERETA:

 • OTP/TSCM - detekce online odposlechů i offline záznamníků s následným přenosem
 • Ochrana proti sledování polohy a lokalizaci vozidel
 • Jednací místnosti, kanceláře a jiné prostory chráněné proti odposlechu
 • Věznice, muniční sklady, státní hranice, průmyslové objekty strategického významu
 • Doplněk perimetrické ochrany: včasné varování před blížícím se narušitelem
 • Detekce a lokalizace fotopastí a jiných nástražných/špionážních systémů

 

Základní technická specifikace: 

Power requirement 10 - 30Vdc
Current (Power Consumption) 0,7 – 0,2A (max. 7W)
Input impedance 50 Ohm
Max. power at RF input +23dBm (200mW)
Measuremet units dBm
Sensitivity (for all bands) preamplifier ON min. -90dBm
Sensitivity (for all bands) preamplifier OFF min. -70dBm
Dynamic range typ. 100dB
Amplitude accuracy +/-2dB
Max. measuremet power +10dBm
Writing sample time 1S - 10mS
Interface USB, LAN
Dimension 156 x 156 x 140mm
Temperature Range (Operation) -20°C to +50°C
Antenna type Bi-cone 50 Ohm
Antenna SWR max. 1:2,5 @ 0,8-8GHz
Detected bands:  
LTE 800MHz 832-862MHz
ISM 868MHz 862-880MHz
GSM 900MHz 880-915MHz
GSM/LTE 1800MHz 1710-1785MHz
DECT 1890MHz 1880-1900MHz
3G/LTE 2100MHz 1920-1980MHz
ISM 2,4GHz 2400-2500MHz
LTE 2,6GHz 2500-2570MHz
ISM 5-6GHz 4500-8000MHz
"Full BAND" 700-8000MHz

 

 

Software

CERETA-VIEWER je určen k off-line prohlížení a analýze údajů, naměřených real-time detektorem CERETA. Tento software je vhodný pro použití koncovými uživateli, kteří si chtějí prostor kontrolovat sami a pro techniky vykonávající OTP (TSCM). Koncept všech softwarových nástrojů je navržen s ohledem na intuitivní ovládání a přehlednou orientaci v naměřených datech.

Níže je uveden popis s příkladem zobrazení záznamu telefonního hovoru v délce 3 minuty při pohybu osoby s telefonem po objektu i mimo objekt do vzdálenosti až 30m. Jedná se o lokaci typu obec/satelitní městečko s nejbližšími BTS vzdálenými  450m. V době testu bylo v objektu aktivní WiFi připojení na střeše a dále GSM modul EZS, jehož anténa byla od detektoru Cereta vzdálena pouhé 3m.

CERETA detektor GSM odposlechů

 

Na dalším příkladu je zobrazení záznamu "vyčištěného" RF prostředí toho samého prostoru jako v předešlém příkladu: WiFi konektivita byla většinu dne vypnuta a anténa GSM modulu EZS byla přemístěna na střechu. V tomto testu z reálného prostředí byly spuštěny celkem tři typy odposlechů: 3G/UMTS odposlech, DECT odposlech a na dalším obrázku GSM odposlech. Ve všech případech byly podmínky homogenity prostředí stejné - v prostoru se pohybovala jedna osoba. U odposlechu realizovaného přes standard 3G/UMTS je patrné výrazné kolísání síly detekovaného signálu, což oproti standardům GSM a DECT ztěžuje identifikaci takového odposlechu. 

CERETA detekce 3G odposlechů

 

Na níže uvedeném příkladu je patrný signál GSM odposlechu (standardní modul pořízený v běžném spy-shopu) a dále signály v pásmu ISM2400. Dále je na tomto příkladu znázorněn stav s vypnutým zobrazením některých pásem (LTE800, ISM868, GSM1800, DECT1890 a LTE2600), která nejsou aktuálně pro vyhodnocení potřebná a opticky by na uživatele působily rušivě. V pásmu ISM2400 jsme pro názornost předvedli simulaci detekce vytvoření konektivity v blízkosti střeženého objektu v pásmu WiFi 2,4GHz na časové okno mezi 16-19 hod (vzdálenost AP od detektoru cca 30m přes stěnu objektu) a detekci využití této konektivity zevnitř objektu buď člověkem "vězeň" (pohyblivý zdroj signálu), nebo nežádoucím zařízením v podobě odposlechu (prostorově stabilní zdroj signálu).

CERETA detekce GSM a WiFi odposlechu

 

Aktuálně je k dispozici i software CERETA-LIVE. Tento software obsahuje už platformu koncentrátoru a umožňuje vidět okamžité změny v detekovaných pásmech - živý náhled. Software je určen stejně jako CERETA-VIEWER pro použití koncovými uživateli, kteří si chtějí prostor kontrolovat sami a pro techniky vykonávající OTP (TSCM). 


V případě zájmu o objektové řešení jsme připraveni pro tento koncept vyvinout 2D a 3D vyhodnocovací a v reálném čase střežící systémový software, který umožní z plošně naměřených dat určit v režimovém objektu/prostoru polohu mobilního prostředku s přesností vycházející z hustoty detekční sítě.

 

 

Poptávka produktu