CERETA - detektor GSM, 3G, LTE, WiFi

CERETA - detektor celulárnej aktivity

Selektívny detektor celulárnej aktivity (prípadne plošný systém detektorov a koncentrátoru) s funkciou ukladania histórie, alebo on-line prenosom nameraných hodnôt signálov vyskytujúcich sa v jednotlivých pásmach v reálnom čase.

 

Detektor CERETA sa vyznačuje:

 • Monitorovanie aktivity všetkých celulárnych pásiem súčasne V REÁLNOM ČASE
 • Rozsahom detekcie 0,01-1000m na priamu viditeľnosť
 • Kalibrované meranie sily signálov UP-LINKov celulárnych a privátnych sietí
 • Kompaktné prevedenie so vstavanou precíznou širokopásmovou všesmerovou Bi-cone anténou
 • Možnosť rozšírenia o automatizované ovládánie lokálnych rušičov konkrétnych pásiem v reálnom čase
 • Vysoká selektivita - odolnosť proti silnému rádiovému pozadiu (blízke BTS apod.)
 • Široký dynamický rozsah merania (detekcia slabých aj meranie silných signálov)
 • Vysoká citlivosť detekcie signálov v jednotlivých pásmach (až na vzdialenosť 1km)
 • V porovnaní s „inteligentnými systémami“ neporovnateľne nižšie náklady
 • Spoľahlivosť a validita meraných údajov
 • Vnútorná diagnostika všetkých dôležitých obvodových častí
 • Ukladanie nameraných dát do internej pamäti s kapacitou aj viac ako rok záznamu
 • Umožňuje prenášať namerané dáta po USB alebo LAN (vrátane napájania cez POE)

Detektor CERETA je možné použiť ako samostatnú jednotku aj ako priestorový triangulačný systém pre objekty aj rozľahlé terénne aplikácie vrámci perimetrickej detekcie nositeľných zariadení a priblíženia prípadného narušiteľa. Dynamický rozsah detekcie sa pohybuje v rozpätí od -90dBm do +10dBm (signál detekovaný na vstavanej širokopásmovej všesmerovej Bi-cone anténe). Detekčný systém CERETA sa zameriava výhradne na fyzickú prenosovú vrstvu, nepotrebuje teda po zmenách a modifikáciách prenosových štandardov celulárnych sietí mobilných operátorov prakticky žiadne dodatočné servisné zásahy a technickú podporu – z toho vyplýva jeho nadčasovosť a variabilita.

 

Detekované pásma:

 • LTE 800MHz (832-862MHz)
 • ISM 868MHz (862-880MHz)
 • GSM 900MHz (880-915MHz)
 • GSM/LTE 1800MHz (1710-1785MHz)
 • DECT 1890MHz (1880-1900MHz)
 • 3G/LTE 2100MHz (1920-1980MHz)
 • WiFi 2,4GHz (2400-2500MHz)
 • LTE 2,6GHz (2500-2570MHz)
 • WiFi 5-6GHz
 • Ako prehľadový je implementovaný i tzv. „Full band detektor“ 0,7-8GHz.

Detekované pásma celulárnych odposluchov

Zelenou farbou sú vyznačené pásma Up-Linkov, kde vysielajú detekované mobilné zariadenia. Naopak červenou farbou, sú znázornené frekvenčné pásma Down-Linkov celulárnych sietí mobilných operátorov (BTS), ktoré za normálnych okolností svojimi silnými signálmi znemožňujú spoľahlivú detekciu v pásmach Up-Linkov a privátnych sieťach (ISM/WiFi). CERETA je proti tomuto javu imúnna a dokáže veľmi účinne izolovať real-time detekciu Up-Linkov od rušenia z Down-Linkov.

 

Určenie detekčného systému CERETA:

 • OTP/TSCM - detekcia online odpočúvania aj offline záznamníkov s následným prenosom
 • Ochrana proti sledovaniu polohy a lokalizácii vozidel
 • Rokovacie miestnosti, kancelárie a iné priestory chránené proti odpočúvaniu
 • Väznice, muničné sklady, štátna hranica, priemyselné objekty strategického významu
 • Doplnok perimetrickej ochrany: včasné varovanie pred blížiacim sa narušiteľom
 • Detekcia a lokalizácia fotopastí a iných nástražných/špionážnych systémov

 

Základná technická špecifikácia: 

Power requirement 10 - 30Vdc
Current (Power Consumption) 0,7 – 0,2A (max. 7W)
Input impedance 50 Ohm
Max. power at RF input +23dBm (200mW)
Measuremet units dBm
Sensitivity (for all bands) preamplifier ON min. -90dBm
Sensitivity (for all bands) preamplifier OFF min. -70dBm
Dynamic range typ. 100dB
Amplitude accuracy +/-2dB
Max. measuremet power +10dBm
Writing sample time 1S - 10mS
Interface USB, LAN
Dimension 156 x 156 x 140mm
Temperature Range (Operation) -20°C to +50°C
Antenna type Bi-cone 50 Ohm
Antenna SWR max. 1:2,5 @ 0,8-8GHz
Detected bands:  
LTE 800MHz 832-862MHz
ISM 868MHz 862-880MHz
GSM 900MHz 880-915MHz
GSM/LTE 1800MHz 1710-1785MHz
DECT 1890MHz 1880-1900MHz
3G/LTE 2100MHz 1920-1980MHz
ISM 2,4GHz 2400-2500MHz
LTE 2,6GHz 2500-2570MHz
ISM 5-6GHz 4500-8000MHz
"Full BAND" 700-8000MHz

 

 

Software

CERETA-VIEWER je určený k off-line prehliadaniu a analýze údajov, nameraných real-time detektorom CERETA. Tento software je vhodný pre použitie koncovými užívateľmi, ktorí si chcú priestor kontrolovať sami a pre technikov vykonávajúcich OTP (TSCM). Koncept všetkých softwarových nástrojov je navhnutý s ohľadom na intuitívne ovládanie a prehľadnú orientáciu v nameraných dátach.

Nižšie je uvedený popis s príkladom zobrazenia záznamu telefónneho hovoru v dĺžke 3 minúty pri pohybe osoby s telefónom po objekte aj mimo objektu do vzdialenosti až 30m. Jedná sa o lokáciu typu obec/satelitné mestečko s najbližšími BTS vzdialenými  450m. V dobe testu bolo v objekte aktívne WiFi pripojenie na streche a ďalej GSM modul EZS, ktorého anténa bola od detektoru Cereta vzdialená len 3m.

CERETA detekcia GSM odpočúvania

 

Na ďalšom príklade je zobrazenie záznamu "vyčisteného" RF prostredia toho istého priestoru ako v predchádzajúcom príklade: WiFi konektivita bola väčšinu dňa vypnutá a anténa GSM modulu EZS bola premiestnená na strechu. V tomto teste z reálneho prostredia boli spustené celkom tri typy odpočúvaní: 3G/UMTS odpočúvanie, DECT odpočúvanie a na ďalšom obrázku GSM odpočúvanie. Vo všetkých prípadoch boli podmienky homogenity prostredia rovnaké - v priestore sa pohybovala jedna osoba. U odpočúvania realizovaného cez štandard 3G/UMTS je zrejmé výrazné kolísanie sily detekovaného signálu, čo oproti štandardom GSM a DECT sťažuje identifikáciu takéhoto odpočúvania. 

CERETA detekcia 3G odpočúvania

 

Na nižšie uvedenom príklade je zrejmý signál GSM odpočúvania (štandardný modul zakúpený v bežnom spy-shope) a ďalej signály v pásme ISM2400. Ďalej je na tomto príklade znázornený stav s vypnutým zobrazením niektorých pásiem (LTE800, ISM868, GSM1800, DECT1890 a LTE2600), ktoré nie sú aktuálne pre vyhodnotenie potrebné a opticky by na užívateľa pôsobili rušivo. V pásme ISM2400 sme pre názornosť predviedli simuláciu detekcie vytvorenia konektivity v blízkosti stráženého objektu v pásme WiFi 2,4GHz na časové okno mezi 16-19 hod (vzdialenosť AP od detektoru cca 30m cez stenu objektu) a detekciu využitia tejto konektivity zvnútra objektu buď človekom "väzeň" (pohyblivý zdroj signálu), alebo nežiadúcim žiarením v podobe odpočúvania (priestorovo stabilný zdroj signálu).

CERETA detekcia GSM a WiFi odposluchu

 

Aktuálne je k dispozícii aj software CERETA-LIVE. Tento software obsahuje už platformu koncentrátoru a umožňuje vidieť okamžité zmeny v detekovaných pásmach - živý náhlľad. Software je určený rovnako ako CERETA-VIEWER pre použitie koncovými užívateľmi, ktorí si chcú priestor kontrolovať sami a pre technikov vykonávajúcich OTP (TSCM). 


V prípade záujmu o objektové riešenie sme pripravení pre tento koncept vyvinúť 2D a 3D vyhodnocovací a v reálnom čase strážiaci systémový software, ktorý umožní z plošne nameraných dát určiť v režimovom objekte/priestore polohu mobilného prostriedku s presnosťou vychádzajúcou z hustoty detekčnej siete.

Dopyt na produkt