CERETA - detekce GSM/3G/4G/5G odposlechů

 CERETA w

Vyvinuli jsme unikátní detektor, který se 100% jistotou detekuje veškerou komunikaci na všech pásmech mobilních operátorů (2G/3G/4G/5G) i privátních ISM sítí souběžně v reálném čase!

Pojďme se seznámit s některými technickými detaily, které dělají detektor CERETA od konkurenčních zařízení tak výrazně odlišným a v současnosti světově unikátním. 

CERETA descript w

V prvé řadě je to provedení a celková koncepce detektoru CERETA. Zvolili jsme kompaktní provedení s vestavěnou všesměrovou, reálně širokopásmovou anténou. Pro zajištění správné funkce musí být všechny vysokofrekvenční a vyhodnocovací obvody detektoru precizně stíněny z několika důvodů: z důvodu vysoké citlivosti musí být stíněny jednotlivé obvody navzájem mezi sebou, celek musí být precizně stíněn od okolního prostředí aby docházelo k detekci jen přes anténu (eliminace parazitní detekce), v neposlední řadě z důvodu zodolnění zařízení proti vlivům nežádoucího rušení okolního prostředí.

 

Cereta block diagram m

Blokové schéma detektoru CERETA

Blokové schéma je zobrazeno jen ve velmi zjednodušené formě.
Například každý z implementovaných selektivních detektorů, je reálně superhet s vlastním směšováním, filtry, VCO, PLL, log. peak detektorem, A/D převodníkem a dalšími obvody. Detailně rozkreslené blokové schéma by bylo pro tyto účely až příliš rozsáhlé a nepřehledné.
Z blokového schématu je hned na první pohled patrné, že k detekci signálů v jednotlivých pásmech dochází v reálném čase skutečně souběžně. Širokopásmová detekce v mikrovlnné oblasti 4-8GHz reálně zasahuje mimo specifikace až do oblasti cca 10GHz. Zvolený koncept umožňuje detektoru spolehlivě pracovat i ve velmi exponovaném prostředí, v kterém mají jiné detektory už výrazné potíže se selektivitou a dokonce i celkovou EMC odolností. Vstupní předzesilovač je ovládán řídícím procesorem, který ho vypíná až v případech extrémně silného signálu přesahujícího výkonovou úroveň -20dBm na vstupu detektoru. Souběžně s tímto přepnutím se aplikují rozdílné kalibrační tabulky u všech implementovaných detektorů. Tento princip umožňuje pokrývat dynamický rozsah od minimálně -90dBm až do +10dBm.

ANT CERETA m

SWR vestavěné antény detektoru

Aby mohl jakýkoliv detekční (nebo rušící) systém správně fungovat, musí mít funkční anténu, která bude schopna reálně pokrýt celý pracovní rozsah. Proto jsme při vývoji detektoru CERETA věnovali nemalou pozornost i anténě. Proto je pro zajištění spolehlivého zachycení všech signálů z okolního prostoru v celém pracovním kmitočtovém rozsahu instalována vestavěná dvojkónická širokopásmová všesměrová anténa. Reálné SWR této antény se pohybuje na začátku pracovního pásma (800MHz) kolem hodnoty 1:2,5 a na kmitočtech od 1GHz výše se pohybuje SWR pod hodnotou 1:2. Pro přijímací a detekční účely jsou tyto hodnoty útlumu odrazu plně vyhovující (dokonce ještě s velkou rezervou).

 

 

Reakce na článek