CERETA - detekcia GSM/3G/4G/5G odpočúvania

 CERETA w

Vyvinuli sme unikátny detektor, ktorý so 100% istotou detekuje celú komunikáciu na všetkých pásmach mobilných operátorov (2G/3G/4G/5G) aj privátnych ISM sieťach súbežne v reálnom čase!

Poďme sa zoznámiť s niektorými technickými detailami, ktoré robia detektor CERETA od konkurenčných zariadení tak výrazne odlišným a v súčasnosti svetovo unikátnym. 

CERETA descript w

V prvom rade je to prevedenie a celková koncepcia detektoru CERETA. Zvolili sme kompaktné prevedenie so vstavanou všesmerovou, reálne širokopásmovou anténou. Pre zaistenie správnej funkcie musia byť všetky vysokofrekvenčné a vyhodnocovacie obvody detektoru precízne tienené z niekoľkých dôvodov: z dôvodu vysokej citlivosti musia byť tienené jednotlivé obvody navzájom medzi sebou, celok musí byť precízne tienený od okolného prostredia, aby dochádzalo k detekcii len cez anténu (eliminácia parazitnej detekcie), v neposlednom rade z dôvodu zodolnenia zariadenia proti vplyvom nežiadúceho rušenia okolného prosredia.

 

Cereta block diagram m

Bloková schéma detektoru CERETA

Bloková schéma je zobrazená len vo veľmi zjednodušenej forme.
Napríklad každý z implementovaných selektívnych detektorov, je reálne superhet s vlastným zmiešavaním, filtrami, VCO, PLL, log. peak detektorom, A/D prevodníkom a ďalšími obvodmi. Detailne rozkreslená bloková schéma by byla pre tieto účely až príliš rozsiahla a neprehľadná.
Z blokovej schémy je hneď na prvý pohľad zrejmé, že k detekcii signálov v jednotlivých pásmach dochádza v reálnom čase skutočne súbežne. Širokopásmová detekcia v mikrovlnnej oblasti 4-8GHz reálne zasahuje mimo špecifikácie až do oblasti cca 10GHz. Zvolený koncept umožňuje detektoru spoľahlivo pracovať aj vo veľmi exponovanom prostredí, v ktorom majú iné detektory už výrazné problémy so selektivitou a dokonca aj celkovou EMC odolnosťou. Vstupný predzosilňovač je ovládaný riadiacim procesorom, ktorý ho vypína až v prípadoch extrémne silného signálu presahujúceho výkonovú úroveň -20dBm na vstupe detektoru. Súbežne s týmto prepnutím sa aplikujú rozdielne kalibračné tabuľky u všetkých implementovaných detektorov. Tento princíp umožňuje pokrývať dynamický rozsah od minimálne -90dBm až do +10dBm.

ANT CERETA m

SWR vsatvanej antény detektoru

Aby mohol akýkoľvek detekčný (alebo rušiaci) systém správne fungovať, musí mať  funkčnú anténu, ktorá bude schopná reálne pokryť celý pracovný rozsah. Preto sme pri vývoji detektoru CERETA venovali nemalú pozornosť aj anténe. Preto je pre zaistenie spoľahlivého zachytenia všetkých signálov z okolného priestoru v celom pracovnom kmitočtovom rozsahu inštalovaná vstavaná dvojkónická širokopásmová všesmerová anténa. Reálne SWR tejto antény sa pohybuje na začiatku pracovného pásma (800MHz) okolo hodnoty 1:2,5 a na kmitočtoch od 1GHz vyššie sa pohybuje SWR pod hodnotou 1:2. Pre prijímacie a detekčné účely sú tieto hodnoty útlmu odrazu plne vyhovujúceí (dokonca ešte s veľkou rezervou).

 

 

Reakcia na článok