Táto internetová stránka použí­va súbory cookie. Viac informácií­Zavrieť

Detekcia 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) a WiFi odpočúvania a ploštíc

Systém sa skladá z vyhodnocovacej jednotky a samostatných meracích detektorov diskrétne rozmiestnených v priestore. V tejto konfigurácii poskytuje systém spoľahlivé informácie o výskyte akéhokoľvek nežiaduceho celulárneho signálu a tiež o približnom umiestnení zdroja signálu – odpočúvanie v stráženom priestore.

Najväčším benefitom je schopnosť detekcie záznamových zariadení s následným prenosom obsahu pamäti, možnosť naviazania na adaptabilný rušiaci systém, ktorý eliminuje tento dátový prenos a zabráni tak úniku nazhromaždených informácií.

Jedná sa o merací detekčný systém, ktorý poskytuje jeho užívateľovi trvalú ochranu pred všetkými formami odpočúvacích prostriedkov využívajúcich pre prenos informácií celulárne aj ISM siete a pásma. Vývoj tohto systému bol zameraný predovšetkým na 100% spoľahlivosť detekovania všetkých celulárnych a ISM digitálnych odpočúvaní bez ohľadu na mieru „elektrosmogu“ v danom priestore.

Benefity:

  • Detekcia signálov všetkých celulárnych a ISM pásiem súčasne v reálnom čase
  • Rozlíšenie a identifikácia prevádzky v jednotlivých pásmach
  • Spoľahlivá funkčnosť bez obmedzovania citlivosti a validity silným signálom BTS
  • Detektory sú kalibrované a pracujú s odchýlkou max. +/-2dB
  • Systém pracuje celkom automaticky
Dopyt na produkt