Konstrukce Faradayových – stíněných a acheonických místností a komor

Stínění realizujeme tzv. architektonickým systémem (pokrytí stávajícího povrchu místnosti stínícím materiálem) letovaných stínících panelů s  tloušťkou cca 0,3mm.

 

Faradayova miestnost  Tienená miestnost

 

Z  kombinace architektonického systému a použitého materiálu vychází tyto výhody:

 • Tolerance vůči nerovnostem podlah a povrchů stěn
 • Vysoká mechanická pevnost a odolnost proti poškození
 • Principiálně zajištěná homogenita stínícího povrchu
 • Výborné stínící vlastnosti magnetického pole 50Hz i RF spektra

Garance celkového útlumu poskytujeme individuálně podle požadavků konkrétního projektu. Útlum námi realizovaného skeletu se pohybuje na hranicích našeho měřícího systému (-125 až -90dB v pásmu 0,1-6GHz).

Faraday_room


Konstrukce stíněných místností jsou určeny pro účely:

 • Zamezení úniku informací kompromitujícím vyzařováním (tempest)
 • Ochrany proti odposlechu a úniku informací
 • Ochrany serverů a citlivé elektroniky
 • Ochrany datových center před cíleným útokem MEMP a DEW
 • Vytvoření laboratorního prostředí bez přítomnosti běžného RF spektra
 • Eliminace vnějších rušivých vlivů v případech elektronových mikroskopů
 • Ochrany zdraví v blízkosti vysílačů (např. BTS)
 • Ochrany okolního prostředí před rušivými RF a elektrostatickými účinky různých technologií


Tienena miestnost Naše benefity:

Vlastní měřící systém 50Hz-6GHz pro měření prostorového útlumu do dynamické hloubky přes -90dB (max. -125dB) nám umožňuje důsledně kontrolovat celý proces výroby stíněných a Faradayových místností a komor. 
Rušičky nejsou v žádné z našich faradayových místností zapotřebí - vždy dbáme na dodržení garantovaných útlumů.  
Vizuální nenápadnost skloubená s funkčností takto upravené jednací místnosti je velkou výhodou našeho konceptu.
Kovová konstrukce z plného plechu a preciznost jsou zárukou dlouhodobé spolehlivosti skeletu a splnění širokého spektra požadovaných norem.
Služby nezávislého měření útlumu a verifikace stíněných místností poskytujeme koncovým klientům i firmám, které realizují vlastní stínící systémy a nedisponují potřebnou měřicí technikou. Známe praktické limity různých typů konstrukcí.
Odbornost a hlubší znalosti v oblasti vysokofrekvenční elektroniky jsou v tomto případě nezbytnou nutností. Setkali jsme se s mnoha nezdařilými konstrukcemi stínění prostoru, protože tato problematika se na první pohled nejeví příliš složitě.
Vlastní testovací stíněná komora nám umožňuje testovat různé materiály a ověřovat praktický vliv chyb, s  kterými se setkáváme při měření a opravách jiných konstrukcí.

Ohledně realizace a ceny stíněné místnosti Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku přesně podle Vašich požadavků, včetně případné optimalizace s  ohledem na Váš rozpočet vyhrazený na tuto technologii.
Ceny se mohou pohybovat od řádů tisíců až po stovky tisíc EUR v  závislosti na typu konstrukce a velikosti místnosti.

Graf Skelety

Upozornění: Za dobu své existence jsme se setkali s velkou částí konstrukcí, které spadají výslednou kvalitou do kategorií "nezdařilých" a "poloamatérských" konstrukcí, ale svou cenou v mnoha případech paradoxně převyšují spolehlivé a funkční profesionální realizace.
V případě, že se investor spoléhá na neověřený a nefunkční stínící systém, může dojít například k poškození chráněných technologií, úniku informací, které jsou v nedostatečně chráněném prostoru s důvěrou zpracovávány a předávány, nebo k jiným škodám.

Poptávka produktu