Jammery / Rušičky

Vyvíjame a vyrábame konvenčné rušičky - jammery zamerané na pásma celulárnych sietí, ISM i navigačných pásem: GSM 900MHz, 3G-UMTS 2100MHz, LTE 800MHz, LTE 1800MHz, LTE 2600MHz, WiFi+ISM 2,4GHz, WiFi 5,6GHz, GPS L1/L2, GLONASS, ISM 433/868, CDMA 420/450MHz atď.
Ďalšou časťou portfólia sú nekonvenčné širokopásmové rušičky - jammery pokrývajúce v reálnom čase kontinuálne celé časti pásiem HF/VHF/UHF širokopásmovým Gaussovým šumom. Do tejto kategórie patria čiastočne aj programovateľné rušiace stanice, ktoré umožňujú adaptabilné selektívne rušenie jednotlivých kanálov celulárnych sietí s dynamickým rozsahom nastavenia výkonov v rozsahu 30dB.
Programovateľné adaptabilné rušiace stanice sú určené predovšetkým pre rušenie s vysokými priestorovými nárokmi, ako sú napríklad priestory väzníc, kde je potrebné rušiť určitú oblasť v blízkosti civilného priestoru, v ktorom je naopak prítomnosť rušenia už nežiaduca.

04 Celular ANT2Antény sú podstatnou súčasťou každého rušiaceho systému. Akékoľvek zariadenie s akýmkoľvek výkonom alebo so sebe lepšie účinnejším systémom rušenia, nemá prakticky žiadny vplyv, pokiaľ sa tento rušiaci výkon nemá ako vyžiariť do okolitého priestoru. Z toho vyplýva, že antény patria medzi jeden z najdôležitejších prvkov všetkých rušiacich a telekomunikačných systémov.

Z vyššie uvedených dôvodov venujeme vlastnému vývoju a výrobe smerových aj všesmerových antén značnú pozornosť a nespoliehame sa na sériovo vyrábané antény. Pri výrobe dbáme na čo najpresnejšiu opakovateľnosť výroby a v rámci vývoja na precízne prispôsobenie všetkých antén tak, aby bola dosiahnutá maximálna efektivita vyžiarenia výkonu do okolitého priestoru.

04 SWR Celular ANTVšetky zariadenia (nielen z tejto kategórie) vyvíjame a vyrábame s použitím špičkovej meracej laboratórnej techniky, dbáme na maximálnu spoľahlivosť a stabilitu aj mimo rozsah doporučených pracovných teplôt. V procese výroby prebieha niekoľkostupňový systém kontroly. Všetky zariadenia prechádzajú dôslednou výstupnou kontrolou a záťažovým skúškam s použitím termokamery.

 

Antény testujeme aj výkonovo – anténa v jednom typovom prevedení (koaxiálny dipól) sa môže pri RF výkone napr. 10W @ 1,8GHz zahrievať aj na 80°C a ten istý typ antény v masívnejšom výkonovom prevedení sa môže za rovnakých prevádzkových podmienok zahrievať len na 40°C.

Benefity:

  • Výkony zariadení reálne zodpovedajú deklarovaným údajom
  • Koncové stupne vo všetkých prípadoch projektujeme aj vyrábame sami
  • Frekvenčné rozsahy sú nastavované tak, aby spoľahlivo pokrývali stanovené štandardy
  • Všetky zariadenia sú ladené tak, aby nespôsobovali nežiaduce rušenie na vstupoch BTS
  • Výkony jednotlivých pásiem sú stabilné v celej šírke pracovného spektra
  • Dosahujeme maximálny pomer výkon/účinný dosah pre všetky generácie sietí
  • Všetky zariadenia s výkonmi nad 10W obsahujú automatickú ochranu PA
  • Antény sú precízne ladené pomocou vektorového obvodového analyzátora
  • Smerové antény našej výroby vykazujú reálne trojnásobné zvýšenie účinného dosahu

 

ALL NVG m1Obsah tejto webovej stránky slúži výhradne ako informatívna prezentácia vývojovej činnosti, ktorá neporušuje žiadne platné zákony ani nariadenia vlády. To sa týka predovšetkým nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia, pretože uvádzanie takýchto zariadení, ich distribúcia, predaj a prevádzka v civilnom sektore sú v členských štátoch EÚ zakázané.

Prístup k produktom majú len prihlásený uživatelia

Žiadosť o prístup

Pre získanie hesla prosím vyplňte kontaktný formulár. Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Prosím, zadajte heslo pre prístup k obsahu tejto kategórie.