Konštrukcie Faradayových - tienených miestností

Tienenie realizujeme tzv. architektonickým systémom (pokrytie existujúceho povrchu miestnosti tieniacim materiálom) letovaných/spájkovaných tieniacich panelov s  hrúbkou cca 0,3mm.

 

Faradayova miestnost Tienená miestnost

 

Z  kombinácie architektonického systému a použitého materiálu vychádzajú tieto výhody:

 • Tolerancia voči nerovnostiam podláh a povrchov stien
 • Mechanická pevnosť a odolnosť proti poškodeniu
 • Principiálne zaistená homogenita tieniaceho povrchu
 • Výborné tieniace vlastnosti magnetického poľa 50Hz i RF spektra

Garanciu celkového útlmu poskytujeme individuálne podľa požiadaviek konkrétneho projektu. Útlm nami realizovaného skeletu sa pohybuje na hraniciach nášho meracieho systému (-125 až -90dB v pásmu 0,1-6GHz).

Faraday_room


Konštrukcie tienených miestností sú určené pre účely:

 • Zamedzenia úniku informácií kompromitujúcim vyžarovaním (tempest)
 • Ochrana proti odpočúvaniu a úniku informácií
 • Ochrany serverov a citlivej elektroniky
 • Ochrany dátových centier pred cieleným útokom MEMP a DEW
 • Vytvorenie laboratórneho prostredia bez prítomnosti bežného RF spektra
 • Eliminácia vonkajších rušivých vplyvov v prípadoch elektrónových mikroskopov
 • Ochrany zdravia v  blízkosti vysielačov (napr. BTS)
 • Ochrany okolitého prostredia pred rušivými RF a elektrostatickými účinky rôznych technológií


Tienena miestnostNaše benefity:

Vlastný merací systém 50Hz-6GHz pre meranie priestorového útlmu do dynamickej hĺbky cez -90dB (max. -125dB) nám umožňuje dôsledne kontrolovať celý proces výroby tienených a Faradayových miestností a komôr. 
Rušičky nie sú v žiadnej z našich Faradayových miestností potrebné - vždy dbáme na dodržanie garantovaných útlmov. 
Vizuálna nenápadnosť skĺbená s funkčnosťou takto upravenej rokovacej miestnosti je veľkou výhodou nášho konceptu. 
Kovová konštrukcia z plného plechu a precíznost sú zárukou spoľahlivosti skeletu a splnenia širokého spektra požadovaných noriem.
Služby nezávislého merania útlmu a verifikáciu tienených miestností poskytujeme koncovým klientom i firmám, ktoré realizujú vlastné tieniace systémy a nedisponujú potrebnou meracou technikou. Poznáme praktické limity rôznych typov konštrukcií.
Odbornosť a hlbšie znalosti v oblasti vysokofrekvenčnej elektroniky sú v tomto prípade nevyhnutnou potrebou. Stretli sme sa s množstvom nepodarených konštrukcií tienenia priestoru, pretože táto problematika sa na prvý pohľad nejaví príliš zložito.
Vlastná testovacia tienená komora nám umožňuje testovať rôzne materiály a overovať praktický vplyv chýb, s  ktorými sa stretávame pri meraní a opravách iných konštrukcií.

Ohľadne realizácie a ceny tienenej miestnosti Vám radi spracujeme cenovú ponuku presne podľa Vašich požiadaviek, vrátane prípadnej optimalizácie s  ohľadom na Váš rozpočet vyhradený na túto technológiu.
Ceny sa môžu pohybovať v rádoch tisícok až po stovky tisíc EUR v  závislosti na type konštrukcie a veľkosti miestnosti.

Graf Skelety

Upozornenie: Za dobu svojej existencie sme sa stretli s veľkou časťou konštrukcií, ktoré spadajú výslednou kvalitou do kategórií "nepodarených" a "poloamatérskych" konštrukcií, ale svojou cenou v mnoho prípadoch paradoxne prevyšujú spoľahlivé a funkčné profesionálne realizácie.
V prípade, že sa investor spolieha na neoverený a nefunkčný tieniaci systém, môže dôjsť napríklad k poškodeniu chránených technológií, úniku informácií, ktoré sú v nedostatočne chránenom priestore s dôverou spracovávané a predávané, alebo k iným škodám.

Dopyt na produkt