Naše benefity/fakta:

 • Technika i služby vždy "šité na míru"
 • Více než 20 let zkušeností a praxe
 • Špičkovou technikou odhalujeme i sofistikované odposlechy a štěnice
 • Definujeme a zavádíme do praxe progresivní standardy
 • Spolehlivost, diskrétnost, odbornost a flexibilita

O nás

Naše společnost se zabývá ochranou proti odposlechu a úniku informací, výrobou a vlastním vývojem zařízení k tomu určených. Dále se zabýváme vývojem a výrobou speciální elektroniky sloužící například k rozkrývání vnitropodnikové kriminální činnosti, apod.
Prohlídka/prověření prostoru proti odposlechu (OTP) vyžadovala k detekci odposlechů a štěnic použití nekompromisního vybavení v kterékoliv době. Používáme laboratorní měřící techniku Rohde & Schwarz - světového lídra v oblasti monitorování radiového (RF) a mikrovlnného (MW) spektra, dále používáme všesměrové a směrové zaměřovací antény (HE300 R&S) se známým anténním faktorem. Bez použití těchto antén je jakýkoliv spektrální analyzátor bezcenný, protože různé prutové a alternativní antény fyzikálně nedovolují spolehlivě pokrýt dané RF spektrum bez výrazných „propadů“.
Detekce VHF/UHF odposlechu, GSM/3G/4G štěnic, sofistikovaných odposlechů na bázi spread spektra a frequency hoppingu, rádiové kamufláže pomocí standardu DECT nebo WiFi, případně mikrodiktafony s následným přenosem obsahu přes ISM 433MHz a 868MHz si vyžaduje výrazně hlubší znalosti RF a mikrovlnné elektroniky, které se snažíme neustále rozšiřovat na úrovni vývojářů a konstruktérů.

Zakladatel společnosti a majitel Jan Mudroch se věnuje vysokofrekvenční elektronice a monitorování radiového spektra již od roku 1990. Začátek této cesty absolvoval nejdřív jako aktivní radioamatér (OK2MOA) a od roku 2001 jako technik a vývojář specializující se přímo na vývoj v oblasti ochrany proti odposlechu a speciální elektroniky.
V roce 2006 Jan Mudroch založil společnost Mudroch Labs s.r.o., která se v době svého vzniku orientovala na vývoj a výrobu širokopásmových výkonových zesilovačů. Poté byla postupně vyvinuta různá, doposud unikátní zařízení (např. EMP 0,2kW v kufříku). Od samého vzniku společnosti je kladen důraz na špičkové vybavení, nekompromisní spolehlivost a preciznost nabízené techniky a služeb.

Historie společnosti

 1. Rok 2008

  Byla realizována vlastní konstrukce experimentálního detektoru nelineárních přechodů. Porovnáním s několika nejrozšířenějšími typy (Lornet, REI, Katran, NR900) byla potvrzena vyšší citlivost této experimentální konstrukce. 

  Následně byla za účelem všeobecné verifikace spolehlivosti této metody odhalování odposlechů a štěnic vykonána série pokusů, na základě kterých bylo jednoznačně prokázáno, že detekce nelineárních přechodů není zdaleka tak spolehlivou metodou, jak je všeobecně popisováno a prezentováno.

 2. Rok 2009

  Realizace první konstrukce Faradayovy (stíněné) místnosti architektonickým systémem. Deklarovaný útlum 60dB byl bezproblémově dosažen.

 3. Rok 2010

  Pomocí nového vektorového obvodového analyzátoru ZVL6 (Rohde & Schwarz) proběhla celková inovace všech vyráběných antén a bylo dosaženo výrazného zjednodušení realizace náročných projektů z oblasti vojenského resortu.

 4. Rok 2011

  Úspěšná realizace vývoje výkonových rušících zařízení na bázi rozprostřeného spektra Gaussova šumu. Souběžný vývoj řady ultrabroadband výkonových zesilovačů v oblastech DC-1GHz a 1-3GHz s výkony v základním provedení 10 - 200W (P1dB).

 5. Rok 2012

  Úspěšné dokončení vývoje celopásmového výkonového 150 wattového jammeru „TND“ 1MHz-1GHz pracujícího na bázi gaussova šumu.

 6. Rok 2013

  Vyvinut zákazníky velmi oblíbený kompaktní a přitom velmi výkonný 60 wattový jammer „Nobra-L“ pracující na bázi gaussova šumu v spektru 80-500MHz (pásmo VHF/UHF).

 7. Rok 2014

  Byl zahájen vývoj programovatelného jammeru "VNG21", který umožňuje přesnou digitální regulaci výstupního výkonu u každého z 12 kanálů 3G/UMTS zvlášť včetně možnosti úplného vypnutí rušení konkrétního přenosového kanálu. Tento jammer pracuje na bázi selektivního Gaussova šumu.

  V tomto roce jsme rozšířili své technické vybavení o zaměřovací systém HE300 (Rohde & Schwarz), pomocí kterého jsme schopní zaměřovat všechny signály v radiovém spektru od 9kHz do 7GHz.

 8. Rok 2015

  Úspěšné dokončení vývoje programovatelného jammeru "VNG21". Zahájení vývoje pasivních systémů ochrany proti GSM/3G/4G/WiFi a jiným odposlechům pracujících v pásmu 0,8-10GHz.

  Díky novému špičkovému analyzátoru FSVR (Rohde & Schwarz) obohacujeme nabízené služby o systém REAL-TIME analýzy radiového spektra ve frekvenčním rozsahu až do 7GHz.

 9. Rok 2016

  Oprava a realizace nové stíněné (Faradayovy) laboratorní a testovací místnosti pro společnost Anritsu Solutions SK.

  V tomto roce naše společnost začala věnovat intenzivní pozornost vývoji detekčních systémů ochrany proti odposlechu a úniku informací s důrazem na 100% spolehlivost detekce. Nová koncepce tohoto systému pasivní ochrany spočívá v nepřetržité automatizované detekci nebezpečných signálů v reálném čase formou prostorové triangulace.

 10. ROK 2017

  Intenzivní vývoj nekompromisního detekčního systému CERETA.