Odborné konzultácie, poradenstvo a meranie v oblasti RF, EMC a EMI

V oblasti RF problematiky ponúkame firmám aj samostatným subjektom poradenstvo a merania:

  • EMC odolnosť a kompatibilita zariadení aj samostatné funkčné bloky.
  • Identifikácia a odstraňovanie EMI (rušenie vlastného pôvodu).
  • Meranie jednotlivých obvodových blokov aj celkov.
  • Posudzovanie celkovej koncepcie projektu z pohľadu možných technických sabotáží.
  • Poradenstvo a meranie v oblasti antén, anténnych systémov a ich komponentov.


Prakticky sa môže jednať o podporu prebiehajúceho vývoja bez priameho zadania vývojového projektu našej spoločnosti.
Máme bohaté skúsenosti s riešením rôznych prekážok v oblasti RF a mikrovlnnej elektroniky od akustického spektra plynule cez problematiku spojenú napríklad s odrušovaním spínaných step-up a step-down meničov, spracovávaním HF/VHF/UHF pásiem, až po mikrovlnné frekvencie.

Cena služby:

Cena je 20-250€ bez DPH za hodinu. 
Celková čiastka zahrňuje čas strávený konzultáciami, spracovávaním podkladov a prípravou pre odborné konzultácie a tiež čas strávený prípadným experimentálnym meraním.

Služby dopyt