Odpočúvacie zariadenia, ploštice, mikrofóny od analógových po digitálne

Ponúkame výlučne len profesionálnu techniku a rôzne zákazkové modifikácie a kamufláže o čom sa môžete presvedčiť aj pri osobnom rokovaní.

Odpočúvanie realizované v akejkoľvek podobe je len nástroj slúžiaci k získavaniu pravdivých informácií. Podstatné je, kto a najmä ako s takto získanými informáciami nakladá.
Odpočúvacie zariadenia môžu odhaľovať manželskú neveru, vnútropodnikovú alebo inú kriminálnu činnosť, prípadne naopak, očistiť podozrivého človeka. Na druhú stranu môže odpočúvanie priamo alebo nepriamo ohroziť obchodné tajomstvo, alebo narušiť právo na súkromie jednotlivca aj skupiny.
Nemôžeme riešiť morálne aspekty „defenzívy“ - ochrany proti odpočúvaniu, rovnako tak, ako nemôžeme riešiť morálne aspekty „ofenzívy“ – techniky slúžiacej k odpočúvaniu.

Mikrofony2Špičkové profesionálne mikrofóny, ktoré používame do všetkých typov odpočúvacích prostriedkov, vynikajú oproti bežne rozšíreným elektretovým mikrofónom výrazne nižším šumom, špeciálne tvarovanou prenosovou charakteristikou a vysokou odolnosťou proti rôznym druhom rušenia - sú veľmi odolné aj proti ultrazvukovým rušičkám. Historicky overenou a praktickou výhodou týchto mikrofónov je miniatúrny zvukovod, ktorý ocení každý skúsený technik.
Špičková laboratórna technika Rohde & Schwarz nám pri vývoji a výrobe všetkých odpočúvacích prostriedkov a kamufláží umožňuje dosahovať vysokú efektivitu vyžiareného výkonu (maximálne dosahy kamufláží). Toto vybavenie nám umožnilo realizovať aj precízny vývoj obvodov spracovávajúcich signály z mikrofónov.

Oproti bežným odpočúvacím zariadeniam obsahujú všetky naše systémy analógový obvod AGC (automatic gain control), ktorý oproti digitálnemu AGC netrpí digitálnym šumom a  problémami so spracovaním hlasitejších pasáží. Ďalšími výhodami je extrémne vysoká citlivosť, automatické umlčovanie zostatkového šumu, vysoká kmitočtová stabilita vysielačov, miniatúrne rozmery odpočúvacích prostriedkov a predovšetkým antén.