Prehľad delení odpočúvacích systémov

Delenie odpocuvania

 

 

Metodické delenie podľa informačného prieniku:

 

 • INVAZÍVNE (IN) s nutnosťou fyzického prieniku do priestoru:
 1. linkové (káblové) prenosy odpočúvacieho zariadenia
 2. bezdrôtové rádiové, ultrazvukové a IR ploštice
 3. záznamové zariadenia
 4. kombinované (záznamové zariadenie s  následným prenosom obsahu pamäti)

 

 • NEINVAZÍVNE (NN) bez nutnosti prieniku do priestoru:
 1. smerové mikrofóny
 2. laserové odpočúvacie zariadenia
 3. kontaktné snímače vibrácií (stetoskopické mikrofóny)


Metodické delenie odpočúvacích zariadení podľa spôsobov prenosu informácie:

 • LINKOVÉ symetrické a nesymetrické
 • realizované pomocou vodivých konštrukcií alebo vlastného vedenia
 • využívajúce štruktúrovanú kabeláž alebo silové káble
 • dlhovlnné vysokofrekvenčne modulované s prenosom po vedení
 • kamery a optické mikrofóny s prenosom po optickom kábli


Realizácia tejto veľmi diskrétnej formy odpočúvania si vyžaduje fyzický prístup do záujmového priestoru na dobu rádovo niekoľko minút až hodín. Táto doba je závislá na precíznosti kamufláže a možnostiach, ktoré ponúka konštrukcia interiéru. Optické mikrofóny s prenosom po optickom kábli patria v súčasnosti medzi najväčšie "strašidlá" technikov a špecialistov obranných zložiek spravodajských služieb a iných rezortov. Avšak aj proti tejto momentálne najnebezpečnejšej forme odpočúvania priestoru sa dá účinne brániť.

 • BEZDRÔTOVÉ nerádiové metódy odpočúvania
 • minidiktafóny a A/V záznamová technika
 • smerové mikrofóny
 • aktívne optické vysielače (IR)
 • laserové odpočúvanie
 • ultrazvukové ploštice


Minidiktafóny a mikrodiktafóny  (audio aj video) patria medzi veľmi nebezpečné zariadenia, pretože sa väčšinou neprejavujú žiadnym detekovateľným parazitným vyžarovaním. Odhalenie je možné väčšinou len fyzickou prehliadkou priestoru a jeho vybavenia (môžu byť kamuflované v rôznych predmetoch). Pokiaľ dôjde k odhaleniu záznamového prostriedku, tak je možné následným monitorovaním pohybu a chovania osôb v tomto priestore zistiť, kto tento prostriedok inštaloval a používa.

Smerové mikrofóny  majú priestorovo obmedzenú použiteľnosť a nikdy nie je celkom zaručený výsledný efekt ich smerovosti. Navyše je rovnako ako u nižšie uvedených optických systémov odpočúvania nutná priama viditeľnosť odpočúvaného priestoru. Dosah v teréne býva uvádzaný až 100m, avšak v praxi je to maximálne niekoľko desiatok metrov a veľakrát ani to nie.

Optické odpočúvacie systémy  sú veľmi špecifická kategória odpočúvacích zariadení. Jedná sa síce o pomerne diskrétnu formu prenosu informácií, ale je s ňou spojená celá rada prevádzkových problémov. U každého druhu odpočúvania z tejto kategórie musí byť splnený základný predpoklad, ktorým je optická viditeľnosť do daného priestoru. Ďalej je pre dosiahnutie uspokojivých výsledkov a dosahu, potrebné zaistiť priame žiarenie IR vysielača (ploštice) von z miestnosti, čo je samé o sebe veľmi nepraktické.

Laserové odpočúvanie  realizované  pomocou starších typov zariadení vyžadujú splnenie základného fyzikálneho pravidla: "uhol odrazu = uhlu dopadu lúča" - čo v praxi znamená buď nájsť vhodný priestor presne kolmo oproti okenným tabuliam záujmového priestoru, alebo jedno miesto pre usadenie zdroja laserového lúča a druhé miesto pre laserový snímač.


Ultrazvukové "ploštice"  nie sú prakticky používané pretože šírenie ich signálu je veľmi problematické - veľakrát stačí zavrieť okná a dvere rokovacej miestnosti a ultrazvukový signál je takmer celkom zatlmený. Ďalej nie je vôbec možné ho prijímať ani na vzdialenosti aspoň rádovo niekoľko desiatok metrov.

 • BEZDRÔTOVÉ rádiové odpočúvacie zariadenia ("ploštice", "uchá", "bezdrôtové mikrofóny")

U všetkých rádiových prenosov platia základné zásady  podmienok šírenia  signálov.

 • analógové s otvorenou komunikáciou
 • mikrovlnné A/V vysielače (od 1GHz)
 • analógové so šifrovaným a elektronickým maskovaním
 • digitálne, pracujúce na diskrétnych frekvenciách
 • digitálne, využívajúce pre prenos uzatvorenú mikrosieť (ISM433/868, DECT, WiFi, WiMax…)
 • digitálne, využívajúce pre prenos verejné celulárne siete (GSM, 3G-UMTS, LTE…)
 • špecializované nekonvenčné odpočúvacie zariadenia
 • odpočúvanie kompromitujúceho vyžarovania PC
 • sledovanie pohybu pomocou GPS
 • sledovanie pohybu pomocou GSM siete


Rádiové odpočúvacie zariadenia  patria všeobecne medzi najpoužívanejšie spôsoby odpočúvania priestoru. Inštaláciu rádiového odpočúvacieho zariadenia v súčasnosti zvládne veľmi rýchlo a nepozorovane aj laik, ktorému táto inštalácia v  mnoho prípadoch môže trvať len niekoľko sekúnd. Šance na odhalenie takéhoto "agresora" sú pritom mizivé. 

Analógové rádiové odpočúvacie zariadenia  vo VHF alebo UHF pásmach sú najdostupnejšou a najrozšírenejšou formou odpočúvania. Na trhu je možné stretnúť sa s veľmi širokým spektrom produktov tohto druhu, od menej spoľahlivých amatérskych konštrukcií až po špičkové produkty, ktoré nie sú odhaliteľné väčšinou detektorov nelineárnych prechodov (niektoré druhy týchto odpočúvacích zariadení nie sú odhaliteľné žiadnymi detektormi nelinearít).

Analógové mikrovlnné A/V ploštice  sa v posledných niekoľko rokoch stali "top-obchodným artiklom" predovšetkým pre veľmi nízke obstarávacie náklady výrobkov pochádzajúcich z ázijských zemí. Kvalita je pochopiteľne vzhľadom k cene veľmi mizerná - tieto prostriedky sú vhodné skôr ako "hračky". Trpia rôznymi „neduhmi“ ako napr. zakmitávanie, prehrievanie, rozlaďovanie nosnej frekvencie.

Analógové, elektronicky maskované a šifrované odpočúvacie zariadenia  nie sú celkom jednoducho dostupné na bežnom trhu. Poskytujú veľakrát aj veľmi užitočné funkcie ako napríklad diaľkové nastavovanie výkonu, vypínanie prípadne zmenu pracovnej frekvencie - preladenie. Ich odhaľovanie pri OTP je pre menej technicky zdatné a skúsené spoločnosti a živnostníkov veľkým problémom.

Digitálne odpočúvacie zariadenie  je doposiaľ "najtvrdšia" technická metóda získavania informácií, ktorá poskytuje maximálnu diskrétnosť prenosu odpočúvaných informácií. Bývajú využívané kombinácie niektorých spôsobov elektronického maskovania prenosu: frequency hopping, spread spectrum, short packet transmit a pod. Pre odhalenie takto sofistikovaných zariadení nestačí len vlastniť spektrálny analyzátor, je nutné disponovať hlbšími technickými aj metodickými znalosťami, čo je závažný problém nielen v civilnej sfére.

Špecializované "nekonvenčné" odpočúvacie zariadenia  sú realizované zámerne tak, aby sa vylúčilo ich odhalenie aj tými najskúsenejšími odborníkmi v oblasti ochrany proti odpočúvaniu a úniku informácií. Jedná sa o elitnú kategóriu prostriedkov, ktoré sú vyvíjané na zákazku. Ktokoľvek z civilného sektoru a celá rada odborníkov štátneho sektoru má len mizivú šancu odhaliť tieto prostriedky.

Odpočúvanie kompromitujúceho vyžarovania PC  slúži k neinvazívnemu získavaniu informácií spracovávaných alebo prehliadaných osobným počítačom. Táto metóda je účinná aj na vzdialenosti niekoľko desiatok metrov. Jej využitie je v  reálnych podmienkach veľmi komplikované a dá sa aplikovať len v  ojedinelých prípadoch.

Sledovanie pohybu osôb pomocou GPS a GSM  systémov je možné buď ukladaním GPS polohy do pamäti traceru, prenosom GPS dát prostredníctvom GSM modulu alebo inou rádiovou cestou.
Všade prítomné mestské a diaľničné kamerové systémy môžu pomocou špecializovaných software rozpoznávať ŠPZ vozidiel aj tváre ľudí a umožňovať tak pasívne sledovanie pohybu záujmových osôb bez toho aby bolo potrebné nasadzovať akúkoľvek sledovaciu techniku.
Ďalšou metódou sledovania pohybu osôb je sledovanie systémových informácií komunikácie GSM telefónu a siete operátora. Málokto si uvedomuje, že sieť GSM poskytuje kvantum informácií, ktoré nemožno užívateľsky šifrovať - tieto môžu mať pre spravodajca tiež veľkú hodnotu - možno väčšiu ako samotný obsah hovoru či SMS správ...

Reakcia na článok