Preverenie vozidiel proti sledovaniu a odpočúvaniu

Našim zámerom je poskytovanie exkluzívnych služieb subjektom, ktoré majú záujem o skutočne validnú ochranu bez kopromisov. V celosvetovom poňatí sa naša spoločnosť výrazne odlišuje od úrovne ostatných subjektov pôsobiacich v tejto oblasti jednak najmodernejším technickým vybavením (vyšší rad Rohde & Schwarz), ale aj vysokou odbornosťou a dôslednosťou. Pri odhaľovaní aktuálne prebiehajúcich rádiových odposluchov dosahujeme extrémne krátke reakčné časy (v rádoch milisekúnd) a vďaka technológii "Real-time" analýzy bezpečne detekujeme, zameriame a následne vyhľadáme akýkoľvek reálne uskutočniteľný prenos.

Sledovacie zariadenie môže pre určenie polohy využívať navigačné systémy GPS, GLONASS, GALILEO, prípadne je možné približnú polohu určiť pomocou informácií o základňových staniciach (BTS) operátorov mobilných sietí. Vo výnimočných prípadoch môže byť poloha vozidla sledovaná pomocou celkom autonómnych systémov na báze triangulácie signálu vysielaného sledovacím zariadením vo vozidle.
Pre prenos informácií o polohe vozidla sú väčšinou využívané štandardy GSM/3G/LTE, vo výnimočných prípadoch WiFi, alebo telemetrické a povelové moduly pracujúce napríklad na 433,9 a 868MHz (tie sa ale týkajú hlavne off-line prenosu uložených informácií o polohe).
Disponujeme technológiou real-time spektrálnej analýzy, ktorá nám umožňuje špeciálnym meracím postupom určiť, či v automobile je, alebo nie je nainštalované aktívne sledovacie zariadenie.

Upozornenie: predtým, ako nás budete kontaktovať, si prosím poriadne rečítajte stručný bezpečnostný protokol a tiež dodržte pokyny, ktoré Vám budú oznámené pred realizáciou tejto služby. Tento postup bol zostavený na základe dlhoročných poznatkov a rôznych „príhod“. Nedodržanie uvedených zásad môže viesť dokonca až k zmareniu odhalenia informačného úniku.

Real-time analýza RF spektra

Analýza RF spektra v reálnom čase detekuje všetky veľmi rýchle javy, ktoré je veľmi náročné (niekedy aj nemožné) analyzovať klasickým spektrálnym analyzátorom. Týka sa napríklad WiFi, DECT a predovšetkým sofistikovaných odpočúvacích zariadení využívajúcich technológie spread spectrum, frequency hopping a fast frequency hopping.

Real-time analýza reakcií na podnety GSM/3G/LTE

Špeciálny metodický postup, ktorý odhalí prítomnosť GSM/3G/LTE odpočúvania, alebo „zabudnutý telefón“ ktorý je upravený tak, aby mohol odpočúvať priestor okolo seba.

Fyzická kontrola vozidla

Mikrofon v auteNeaktívne zariadenia sú odhaliteľné len fyzickou kontrolou vozidla – túto vykonávame prehliadkou všetkých dostupných priestorov bez nutnosti demontáže krytov a dielov automobilu.

 

 

 

Cena služby:

Uvedená cena sa vzťahuje na realizáciu služby v mieste našej prevádzky (okr. Banská Bystrica). V prípade realizácie služby v inej lokalite bude spracovaná individuálna cenová ponuka.

400,- EUR bez DPH /1ks vozidla.

Bezpečnostný protokol:
Vždy je dôležité, aby pri kontaktovaní nedošlo k odhaleniu Vášho zámeru riešiť podozrenie na únik informácií v spolupráci so špecializovanou firmou.
Preto nás prosím nekontaktujte zo záujmového priestoru, pomocou telefónu alebo PC, o ktorých si myslíte, že môžu byť sledované/odpočúvané.
Je vhodné nás kontaktovať napr. prostredníctvom kontaktného formulára na tomto webe, e-mailom z bezpečného účtu a bezpečného PC, alebo telefonicky z bezpečného telefónu, ktorý nemá vzťah k Vašej osobe.

Služby dopyt