Zařízení sloužící k ochraně proti odposlechu a získávání informací.

Morální hledisko odposlechu / ochrany proti odposlechu se striktně odvíjí od charakteru konkrétní situace koncových uživatelů této techniky. Tak, jak účinná ochrana proti odposlechu už mnohokrát v historii zmařila záměr dobra zvítězit nad zlem, odposlech mnohokrát napomohl například k záchraně lidských životů.
Ať se nám to líbí nebo ne, vše ostatní je jen obyčejné klišé.

Nabízené zařízení jsou vyráběny striktně v naší spolupráci se slovenskými a českými firmami (výroba a osazování DPS, CNC obrábění, apod.). Všechny zařízení jsou důsledně kontrolovány a testovány nejen z pohledu dodržení deklarovaných parametrů a funkční spolehlivosti, ale i bezpečnosti.