Prověření vozidel proti sledování a odposlechu

Našim záměrem je poskytování exkluzivních služeb subjektům, které mají zájem o skutečně validní ochranu bez kompromisů. V celosvětovém měřítku se naše společnost výrazně odlišuje od úrovně ostatních subjektů působících v této oblasti jednak nejmodernějším technickým vybavením (vyšší řada Rohde & Schwarz), ale i vysokou odborností a důsledností. Při odhalování aktuálně probíhajících radiových odposlechů dosahujeme extrémně krátkých reakčních časů (v řádech milisekund) a díky technologii "Real-time" analýzy bezpečně detekujeme, zaměříme a následně dohledáme jakýkoliv reálně uskutečnitelný přenos.

Sledovací zařízení může pro určení polohy využívat navigační systémy GPS, GLONASS, GALILEO, případně lze přibližnou polohu určit pomocí informací o základnových stanicích (BTS) operátorů mobilních sítí. Ve výjimečných případech může být poloha vozidla sledována pomocí zcela autonomních systémů na bázi triangulace signálu vysílaného sledovacím zařízením ve  vozidle.
Pro přenos informací o poloze vozidla jsou většinou využívány standardy GSM/3G/LTE, ve výjimečných případech WiFi, nebo telemetrické a povelové moduly pracující například na 433,9 a 868MHz (ty se ale týkají hlavně off-line přenosu uložených informací o poloze).
Disponujeme technologií real-time spektrální analýzy, která nám umožňuje speciálním měřícím postupem určit, zda v  automobilu je, nebo není nainstalováno aktivní sledovací zařízení.

Upozornění: před tím, než nás budete kontaktovat, si prosím řádně přečtěte stručný bezpečnostní protokol a také dbejte pokynů, které Vám budou sděleny před realizací této služby. Tento postup byl sestaven na základě dlouholetých poznatků a různých „příhod“. Nedodržení uvedených zásad může vést dokonce až k zmaření odhalení informačního úniku.

Real-time analýza RF spektra

Analýza RF spektra v  reálném čase detekuje všechny velmi rychlé jevy, které je velmi obtížné (někdy i nemožné) analyzovat klasickým spektrálním analyzátorem. Týká se například WiFi, DECT a především sofistikovaných odposlechů využívajících technologie spread spectrum a frequency hopping.

Real-time analýza reakcí na podněty GSM/3G/LTE

Speciální metodický postup, který odhalí přítomnost GSM/3G/LTE odposlech, nebo „zapomenutý telefon“ který je upraven tak aby mohl odposlouchávat prostor kolem sebe.

Fyzická kontrola vozidla

Mikrofon v aute Neaktivní zařízení jsou odhalitelná jen fyzickou kontrolou vozidla – tu vykonáváme prohlídkou všech dostupných prostor bez nutnosti demontáže krytů a dílů automobilu.

 

 

 

 

 

Cena služby:

Uvedená cena se vztahuje na realizaci služby v  místě naší provozovny (okr. Banská Bystrica). V  případě realizace služby v  jiné lokalitě bude zpracována individuální cenová nabídka.

7830,- Kč bez DPH /1ks vozidla.

Bezpečnostní protokol:
Vždy je důležité, aby při kontaktování nedošlo k odhalení Vašeho záměru řešit podezření na únik informací ve spolupráci se specializovanou firmou.
Proto nás prosím nekontaktujte ze zájmového prostoru, pomocí telefonu nebo PC, o kterých si myslíte, že mohou být sledovány/odposlouchávány.
Je vhodné nás kontaktovat např. prostřednictvím kontaktního formuláře na tomto webu, e-mailem z  bezpečného účtu a bezpečného PC, nebo telefonicky z  bezpečného telefonu, který nemá vztah k  Vaší osobě.

Poptávka služby