Antény, předzesilovače, filtry, preselektory a jiné speciální příslušenství určené pro monitorování radiového spektra

Equalizovaný zesilovač Pro všeobecné účely monitorování RF spektra vyrábíme zakázkově široké spektrum pasivních i aktivních komponentů. Všechny komponenty a zařízení jsou vyvíjeny a vyráběny s  ohledem na vysokou EMC odolnost, jsou určeny jak pro náročné měřící aplikace, tak pro použití v  běžném radiovém provozu v  rozsahu 9kHz – 6GHz. Většina nabízených komponentů je modifikovatelná – dle přání klienta je možné provést úpravy a korekce některých parametrů.
Pro vývoj a výrobu pasivních (antény, filtry…) i aktivních (předzesilovače, zesilovače) prvků používáme vektorový obvodový analyzátor a jsou kontrolovány rozptylové parametry všech bran.

 

Duplexer a filtrPřehled portfolia v  této oblasti:

Filtry: přijímací/vysílací, dolní/horní propusti a jejich kombinace, selektivní i širokopásmové, pro RF i pro EMC…
Diplexery, multiplexery: s  různě výkonovým dimenzováním a pro různé frekvenční pásma a rozsahy.
Předzesilovače: nízkošumové / s  vysokým OIP3, širokopásmové / selektivní, kompenzované zesilovací kaskády.
Antény: široko/úzkopásmové, směrové/všesměrové.
Preselektory: zařízení pro rozšíření dynamického rozsahu přijímačů a spektrálních analyzátorů.

Více detailů a konkrétních příkladů z našeho portfolia najdete v části "vývoj".

Poptávka produktu