Redesigning antén

(Článek pro laickou i odbornou veřejnost)

 

Úvod:

Anténa je jedním z nejdůležitějších prvků jakéhokoliv radiového systému. Zprostředkovává přechod signálu z volného prostoru do vedení a opačně - tedy pokud je špatná anténa, veškerá další „snaha o cokoliv“ je marná…

Na konci roku 2016 jsme z důvodu lepšího výkonového dimenzování, provedli redesigning antén pro jammery a to až do výkonu 30 Wrms.

Antény odpovídají svou konstrukcí geometrii dipólu λ/2.

 

Při vývoji a výrobě nové řady antén byl kladen důraz na tyto faktory:

- Opakovatelnost výroby je prvořadým požadavkem. Sebelepší vývoj by neměl valný význam, pokud je daný koncept jen stěží opakovatelný. Z níže uvedeného statistického grafu 25ks antén je patrná velmi vysoká stabilita výrobního procesu a finálního rozptylu parametrů přizpůsobení antén (SWR), který je velmi dobrý.

Precizní přizpůsobení (SWR) je důležité především z důvodu ochrany koncových stupňů zařízení (jammerů), pro které jsou tyto antény určeny. V případě špatného přizpůsobení je otázkou času a souhry jiných faktorů, kdy se poškodí koncový stupeň jammeru a ten poté není schopen plnit svou ochrannou funkci. U dipólových antén je velmi důležité, zajistit maximální opakovatelnost výroby z toho důvodu, že se řadí do skupiny selektivních antén a tudíž jakékoliv výraznější rozladění automaticky znamená celkové zhoršení SWR v pracovní oblasti. Špatné SWR antény samozřejmě znamená také neefektivní vyzařování výkonu dodávaného do antény.

- Vyzařovací diagram vs. zisk – pokud má anténa mít nějaký zisk, tak to je vždy na úkor vyzařování v nějakém směru v prostoru kolem antény. Proto mají směrové antény tím větší zisk, čím je užší jejich vyzařovací lalok. Pro použití jammeru není ve většině případů žádoucí, aby všesměrová anténa měla nějaký zisk, protože je nutné zajistit pokrytí prostoru rušícím signálem pokud možno rovnoměrně ve všech směrech.

- Spolehlivost antén a anténních komponentů je také jedním z nejdůležitějších faktorů. Naše antény oproti různým konkurenčním setům jammerů s kloubovými anténami nemají žádné pohyblivé prvky, používáme výhradně značkové konektory a materiály. Pro případy kdy je nutné, aby měla anténa pro dosažení vertikální polarizace vychýlenou osu o 90°, dodáváme úhlové spojky SMA female/SMA male

- Nenáchylnost na nehomogenitu prostředí spočívá v minimální změně anténních parametrů při změně polohy antény vzhledem k různým předmětům s různou permitivitou v bezprostředním okolí této antény. Dipólová konstrukce není tak náchylná na změnu homogenity okolního prostředí jako antény bez konstrukční protiváhy.

 

ANT LTE806MHz mZnázornění SWR grafů 25ks antén pro pásmo LTE 800MHz (markery M1 a M2 znázorňují začátek a konec pracovního pásma downlinku LTE 800MHz).

 

Ceny kvalitních, precizně laděných antén nemohou být na stejné úrovni, jako ceny antén, vyráběných levnou pracovní silou nebo strojně s určitou výrobní chybovostí ve velkých kvantech. Právě u takto sériově vyráběných antén jsme se až příliš často setkávali s vysokou mírou nespolehlivosti, což je jeden s hlavních důvodů proč vyrábíme antény pro naše zařízení ve vlastní režii. Antény naší výroby se vyznačují vysokou spolehlivostí a přijatelnou cenou.

 

2.2.2017
Jan Mudroch Dipl.spec.

 

V případě zájmu o vývoj a výrobu antén i na zcela specifické frekvence nás kontaktujte.

Reakce na článek