Redesigning antén

(Článok pre laickú i odbornú verejnosť)

 

Úvod:

Anténa je jedným z najdôležitejších prvkov akéhokoľvek rádiového systému. Sprostredkováva prechod signálu z voľného priestoru do vedenia a opačne - teda ak je zlá anténa, všetka ďalšia "snaha o čokoľvek" je márna...

Na konci roka 2016 sme z dôvodu lepšieho výkonového dimenzovania, vykonali redesigning antén pre Jammery a to až do výkonu 30 Wrms.

Antény zodpovedajú svojou konštrukciou geometrii dipólu λ/2.

 

Pri vývoji a výrobe nového radu antén bol kladený dôraz na tieto faktory:

- Opakovateľnosť výroby je prvoradou požiadavkou. Aj najlepší vývoj by nemal veľký význam, ak je daný koncept len ťažko opakovateľný. Z nižšie uvedeného štatistického grafu 25ks antén je zrejmá veľmi vysoká stabilita výrobného procesu a finálneho rozptylu parametrov prispôsobenia nových antén (SWR).

- Precízne prispôsobenie (SWR) je dôležité predovšetkým z dôvodu ochrany koncových stupňov zariadení (Jammerov), pre ktoré sú tieto antény určené. V prípade zlého prispôsobenia je otázkou času a súhry iných faktorov, kedy sa koncový stupeň Jammeru poškodí a ten potom nie je schopný plniť svoju ochrannú funkciu. U dipólových antén je veľmi dôležité, zaistiť maximálnu opakovateľnosť výroby z toho dôvodu, že sa radí do skupiny selektívnych antén a teda akékoľvek výraznejšie rozladenie automaticky znamená celkové zhoršenie SWR v pracovnej oblasti. Zlé SWR antény samozrejme znamená tiež neefektívne vyžarovanie výkonu dodávaného do antény.

- Vyžarovací diagram vs. zisk - ak má anténa mať nejaký zisk, tak to je vždy na úkor vyžarovania v nejakom smere v priestore okolo antény. Preto majú smerové antény tým väčší zisk, čím je užší ich vyžarovací lalok. Pre použitie Jammerov nie je vo väčšine prípadov žiadúce, aby všesmerová anténa mala nejaký zisk, pretože je nutné zaistiť pokrytie priestoru rušivým signálom pokiaľ možno rovnomerne vo všetkých smeroch.

- Spoľahlivosť antén a anténnych komponentov je tiež jedným z najdôležitejších faktorov. Naše antény oproti rôznym konkurenčným setom Jammerov s kĺbovými anténami nemajú žiadne pohyblivé prvky, používame výhradne značkové konektory a materiály. Pre prípady kedy je nutné, aby mala anténa pre dosiahnutie vertikálnej polarizácia vychýlenú os o 90 °, dodávame uhlové spojky SMA female / SMA male

- Nenáchylnost na nehomogenitu prostredia spočíva v minimálnej zmene anténnych parametrov pri zmene polohy antény vzhľadom k rôznym predmetom s rôznou permitivitou v bezprostrednom okolí tejto antény. Dipólová konštrukcia nie je tak náchylná na zmenu homogenity okolitého prostredia ako antény bez konštrukčnej protiváhy.

ANT LTE806MHz m

Znázornenie SWR grafov 25ks antén pre pásmo LTE 800MHz (markery M1 a M2 znázorňujú začiatok a koniec pracovného pásma downlinku LTE 800MHz). 

 

Ceny kvalitných, precízne ladených antén nemôžu byť na rovnakej úrovni, ako ceny antén vyrábaných lacnou pracovnou silou alebo výrobnou linkou s určitou výrobnou chybovosťou vo veľkých objemoch. Práve u takto sériovo vyrábaných antén sme sa až príliš často stretávali s vysokou mierou nespoľahlivosti, čo je jeden z hlavných dôvodov prečo vyrábame antény pre naše zariadenia vo vlastnej réžii. Antény našej výroby sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a prijateľnou cenou.

 

 

2.2.2017
Jan Mudroch Dipl.spec.

 

V prípade záujmu o vývoj a výrobu antén aj na úplne špecifické frekvencie nás kontaktujte.

 

Reakcia na článok