Sebeobrana proti odposlechu?

(Článek je určen především pro laickou veřejnost)

Úvod:

Mezi často kladené otázky patří „mohu se sám nějakým detektorem doma nebo v kanceláři chránit proti odposlechu?“. Pokusme se najít odpovědi na otázky tohoto typu.

 

"Agresor může použít jakýkoliv odposlech nebo mechanizmus úniku informací. Aby byly obranné mechanismy proti tomuto ataku dostatečně účinné, musí být eliminovány všechny reálné hrozby."

 Odposlechové mikrofony

Laik je teoreticky schopen sám sebe ochránit před odposlechy (např. pomocí detektoru) za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

- Zabezpečovaný prostor se nachází v lokalitě bez výrazného radiového pozadí (bez jakýchkoliv lokálních vysílačů, které nemusí být zjevně viditelné): všechny detektory odposlechů na rozdíl od spektrálních analyzátorů reagují z principu svého obvodového řešení pouze na nejsilnější signál, který se v aktuální chvíli vyskytuje v aktuálním místě detektoru. Zdaleka se nemusí jednat o signál štěnice, protože i když se ve Vašem prostoru může vyskytovat, tak to ještě zdaleka neznamená, že signál této štěnice bude za daných okolností právě ten nejsilnější.

- Byl použit jednoduchý analogový odposlech bez možnosti dálkové de/aktivace: většina detektorů dostupných na běžném trhu reaguje jen na spojité signály (třeba signál modulovaný frekvenční modulací FM, který je vysílán kontinuálně) a ne na paketové signály GSM štěnic nebo jiných digitálních štěnic a odposlechů. Detektor, který reaguje i na paketové signály bývá zpravidla mnohem dražší a náročnější na obsluhu. Některé analogové a drtivá většina digitálních odposlechů mají funkci dálkového vypnutí a zapnutí. Dálkově ovládané odposlechové zařízení, které je momentálně vypnuté, není možné detekovat.

- Neexistuje žádná pravděpodobnost použití kabelového odposlechu: odhalení kabelového odposlechu a jeho komponentů je záležitostí jiných postupů než použití detektoru odposlechu. Kabelové odposlechy jsou většinou kombinovány s jinými způsoby přenosu informací. Kabelový odposlech může být ve formě: kamuflovaný mikrofon propojený tenkým stíněným kabelem ve vzdálenosti desítek centimetrů až desítek metrů k nahrávači, vysílači, webovému A/V-serveru nebo převodníku na optický/metalický kabel, po kterém se může odposlech přenášet na prakticky neomezené vzdálenosti.

- Nemohl být použit GSM/3G/LTE celulární nebo digitální odposlech: všechny tyto digitální odposlechy mají společný jmenovatel paketové vysílání jehož zaměřování je v běžném prostoru náročné i se zkušenostmi a špičkovým vybavením. Detektory disponující funkcí detekce paketové komunikace, jsou na tento druh odposlechu použitelné pouze v případě, že je tento odposlech právě aktivní a že se nacházíte v prostředí bez radiového pozadí.

- Je vyloučeno, aby se agresor opakovaně dostal do Vašeho zájmového prostoru: "návštěva" nenápadným způsobem do Vašeho prostoru umístí mikrodiktafon, který má v dnešní době kapacitu záznamu v řádech stovek hodin a po uplynutí několika dnů až týdnů tento mikrodiktafon při opakované návštěvě vyzvedne i s nahrávkami. Nahrávač může být kamuflovaný například jako "USB palec", propiska, nenápadná krabička, dřívko podlepené pod stolem a tvářící se jako součást nábytku, atd... Další možností, kterou může agresor aplikovat, je použití klidně i nejlevnějšího odposlechu, jehož cena se může pohybovat v řádech desítek EUR (pokud je schopen si ho sám sestrojit tak je jeho cena ještě nižší), pomocí něj zjistit vše potřebné a při další návštěvě tento odposlech odstranit - poté není šance zjistit že byl tento prostor někdy nějak odposloucháván. 

Prevencí, odborným monitorováním a real-time analýzou RF spektra při probíhajícím jednání je možné bezpečně předejít všem hrozbám v podobě dálkově ovládaných analogových i drtivé většině digitálních odposlechů vnesených do prostoru.

 Digital bugs

 

Celá problematika by se dala shrnout do několika velmi důležitých faktů, kterým se budeme podrobněji věnovat v dalších článcích:

- Agresor může použít jakýkoliv odposlech, ochrana musí eliminovat všechny reálné hrozby

- Fyzikální zákonitosti jsou neoblomné a v této sféře to platí dvojnásob

- Kdysi stačily detektory, ty jsou dnes skutečně ve většině případů jen hračkami pro děti

- Cena používané techniky nemusí být vždy přímo úměrná jejímu reálnému potenciálu

- Přívlastek „speciální“ může mít vždy různé, pro znalé techniky i velmi komické podoby

- Úroveň technického zázemí a odbornost obsluhy - jedna bez druhé neznamenají nic

- Kdo je laik, kdo odborník a kdo jen "uživatel techniky"? Když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž....

 

Laik obsluhující ať už primitivní detektor nebo sebedokonalejší zařízení, nemůže sám sebe prakticky nikdy dostatečně spolehlivě ochránit, především proto, že nedisponuje znalostmi potřebnými pro validní vyhodnocení rizik a lehce může „naletět“ na jednu nebo více technických „pastí“, které svým protivníkům vývojáři moderní odposlechové techniky připravují skutečně velmi rádi.

V „spy shopech“ jsou veřejnosti nabízeny různé více či méně primitivní „detekční hračky“ (v cenových relacích od desítek po tisíce EUR), na základě kterých nastanou vždy dvě možnosti:

a) Zařízení ukazuje, že mám v bytě/kanceláři štěnici, nebo dokonce několik štěnic
b) Zařízení mne utvrdilo že odposloucháván/a nejsem

U obou možností vždy platí, že buď odposlech v prostoru není a detektor způsobil jen zbytečnou paniku, nebo byl použit odposlech, na který žádný takový detektor nereaguje, případně v daném prostoru odposlech nainstalovaný skutečně je, ale díky soudobému radiovému pozadí ho má laik jen mizivou šancí najít… Je to to samé, jako by si chtěl pacient sám diagnostikovat nějakou chorobu a nasadit účinnou léčbu, aniž by byl lékařem s patřičnými znalostmi a vybavením....

 

V každé době v rámci historie odposlechů a jejich detekce bylo zapotřebí řešit problematiku jak prověřit:

  1. Radiové spektrum okolního prostoru od co nejnižších po co nejvyšší frekvence
  2. Všechna vedení, kterými by mohl být odposlech veden
  3. Různé alternativní metody přenosu informací
  4. Možnosti záznamu informací a mechanismy jejich následného transportu / přenosu
  5. Neinvazivní metody získávání informací

 Digital bugs

 

Každý si asi dokáže sám představit následky situace, kdy je určitý prostor chybně uznán jako "čistý" a jsou v něm řešeny choulostivé informace...

Skrytá montáž odposlechu neboli kamufláž může být provedena vícero způsoby s různou dávkou "drzosti" a kreativity agresora. V rámci tohoto článku je podstatné, že existuje spousta možností kamufláže, které může laik vyhodnotit jako zcestné nebo neproveditelné a naopak, celá řada mýtů, dezinformací a fám, způsobující u široké veřejnosti zbytečné paranoidní představy.

Podstata provedení některých nejsofistikovanějších kamufláží spočívá v takové úpravě nějakého elektrospotřebiče, kterou může rozpoznat skutečně jen zkušený elektronik. Takto sofistikovaná úprava zahrnuje překreslení (částečné "zpětné inženýrství") části obvodů a výrobu konkrétní celé desky plošných spojů, na kterou se přidají vlastní obvody zajišťující například záznam zvuku z daného prostoru do "flash paměti" v datové podobě a obvody zajišťující následný přenos těchto dat buď po diskrétních frekvencích nebo pomocí celulárních a privátních sítí (např. pomocí WiFi). Vše je provedeno tak, že to vypadá "jako originál" a především se vše tváří jako továrně vyrobená součást daného elektrospotřebiče. Pro příklad: na úvodní fotografii tohoto článku je destička plošného spoje minidiktafonu ve formě destičky plošného spoje kamuflované v dálkovém ovladači centrálního zamykání pro automobily... 

Doby, kdy se pro odposlech používaly jen analogové štěnice a kdy v radiovém spektru vysílaly jen vzdálené vysílače VKV rozhlasu, televize a sem tam lokální radiostanice policie, zdravotní nebo požární záchranné služby, případně radioamatérské a CB stanice jsou minulostí už minimálně od roku 1995. V současnosti je radiové spektrum nasyceno celou škálou různých datových a jiných služeb s vysokou hustotou pokrytí nejen v centrech velkých měst ale už i v periferiích, satelitních městech a obcích. 

Aktuálním skutečně reálně účinným řešením je prevence v podobě využití služeb kompletních prohlídek prostoru proti odposlechu, které bezpečně odhalí všechny tyto pokusy o odposlech většinou ještě před tím, než dojde k citelným škodám.

9.7.2017 
Jan Mudroch Dipl.spec.

V případě zájmu o služby, nebo podrobnější informace v podobě placených konzultací a "workshopu" nás neváhejte kontaktovat.

Reakce na článek