Specifické řešení otázek ochrany proti odposlechu „na míru“

Do této kategorie spadají všechny doposud nespecifikované služby jako například:

  • Prověření, zda není uskutečňován odposlech mobilního telefonu civilním subjektem.
  • Speciální odborné konzultace a školení v oblasti ochrany proti odposlechu.
  • Specifické řešení otázek ochrany proti odposlechu „na míru“.


Služba je určena pro jednotlivce i společnosti, zajišťující si ochranu proti odposlechu a úniku informací prostřednictvím vlastního vyškoleného personálu.

V případě společností je možné individuální nastavení kombinovaného systému spolupráce a realizace OTP.
Například běžné fyzické prověřování kanceláří a zasedacích místností s ohledem na snadné a rychlé montáže (např. minidiktafon pod stolem nebo židlí) si nevyžaduje prakticky žádné náročné a drahé technické vybavení a je vhodné ho realizovat v krátkých časových intervalech (například před/po každém jednání). Tuto pravidelnou obhlídku jednacího prostoru může zajišťovat interní námi proškolený zaměstnanec Vaší společnosti, bez hlubších odborných znalostí. Naopak vysoce náročné disciplíny, mezi které patří například analýza RF spektra, musí v zájmu zachování validity zastřešovat odborník.
 

Cena služby:

Cena je 20-250€ bez DPH za hodinu.
Celková částka zahrnuje čas strávený konzultacemi, zpracováváním podkladů a přípravou pro odborné konzultace a také čas strávený případným experimentálním měřením.

 

Poptávka služby