Špecifické riešenia otázok ochrany proti odpočúvaniu „na mieru“.

Do tejto kategórie spadajú všetky doposiaľ nešpecifikované služby ako napríklad:

  • Preverenie, či nie je uskutočňované odpočúvanie mobilného telefónu civilným subjektom.
  • Špeciálne odborné konzultácie a školenia v oblasti ochrany proti odpočúvaniu.
  • Špecifické riešenia otázok ochrany proti odpočúvaniu „na mieru“.


Služba je určená pre jednotlivcov aj spoločnosti, zaisťujúce si ochranu proti odpočúvaniu a úniku informácií prostredníctvom vlastného vyškoleného personálu.

V prípade spoločností je možné individuálne nastavenie kombinovaného systému spolupráce a realizácie OTP.
Napríklad bežné fyzické preverovanie kancelárií a zasadacích miestností s ohľadom na jednoduché a rýchle montáže (napr. minidiktafón pod stolom alebo stoličkou) si nevyžaduje prakticky žiadne náročné a drahé technické vybavenie a je vhodné ho realizovať v krátkych časových intervaloch (napríklad pred/po každom rokovaní). Túto pravidelnú obhliadku rokovacieho priestoru môže zaisťovať interný, nami preškolený zamestnanec Vašej spoločnosti, bez hlbších odborných znalostí. Naopak vysoko náročné disciplíny, medzi ktoré patrí napríklad analýza RF spektra, musí v záujme zachovania validity zastrešovať odborník.
 

Cena služby:

Cena je 20-250€ bez DPH za hodinu.
Celková čiastka zahrňuje čas strávený konzultáciami, spracovávaním podkladov a prípravou pre odborné konzultácie a tiež čas strávený prípadným experimentálnym meraním.

 

Služby dopyt