Zakázkový vývoj a prototypová výroba Speciální a vysokofrekvenční elektroniky

ALL NVG m2Pokud vás zaujme některý z níže uvedených projektů, máte možnost aktivně vstoupit do procesu vývoje a spolupodílet se na jeho vzniku buď částečným financováním vývoje, nebo například ve formě závazného objednání plně funkčního prototypu či finálního produktu.

 

Většinou se jedná o zcela unikátní zařízení, v některých případech dokonce o zařízení experimentálního charakteru.Vývoj níže uvedených projektů je možné v případě vážného zájmu na základě jednání urychlit:

 • NF elektronika: diskrétní obtížně detekovatelné kabelové přenosy audio signálu s dosahem řádově desítky km s velmi citlivými mikrofony a předzesilovači s vysokým dynamickým rozsahem.
 • Pasivní TSCM (obranná) RF elektronika I.: selektivní detektory GSM/3G/4G/WiFi štěnic a mikrovlnné detektory umožňující komplexní prostorovou ochranu prostor.
 • Pasivní TSCM (obranná) RF elektronika II.: komplexní systém analýzy + dozoru RF spektra a včasného varování při zjištění potenciální hrozby odposlechu nebo úniku informací v jakékoliv bezdrátové podobě.
 • Speciální aktivní RF elektronika: „inteligentní“ rušící zařízení s digitálně nastavitelným výkonem a možností modifikace dalších parametrů.
 • Nekonvenční šifrované komunikační prostředky: přenos informací a dat na různé vzdálenosti bez použití internetu a sítí mobilních operátorů.
 • Výkonový pulzní EMP generátor 1-20kW: v minulosti jsme vyvinuli a realizovali verzi s RF výkonem 0,2kW (2kW EIRP), nyní je ve vývoji výkonnější verze.

 

RF pracovisko Kromě samostatného vývoje nabízíme dle požadavků klienta i modifikace již vyvinutých zařízení včetně kamufláží. Vždy se snažíme o komplexní řešení zadaného problému "na míru".

V případě různých kamufláží pro zajištění maximální efektivity vyzářeného výkonu řešíme i optimalizaci antén na jmenovitou impedanci 50Ω pomocí vektorového obvodového analyzátoru.

 

Vybavení laboratoře:

 • FSVR7 (Real-time spektrální analyzátor 10Hz-7GHz)
 • FSL6 (Spektrální analyzátor s  tracking generátorem 9kHz-6GHz)
 • ZVL6 (Vektorový obvodový analyzátor 9kHz-6GHz)
 • SMA100A (Signálový generátor)
 • RTM2000 (Digitální osciloskop 4CH, 500MHz, 16CH logická sonda)
 • HMC8012 (laboratorní digitální multimetr)
 • HE300 (soustava zaměřovacích antén 9kHz-8GHz)
 • HMP2020, HM8143 (digitální a programovatelné laboratorní zdroje)

 

Osciloskop Dále jsou to kalibrační normály Rosenberger, měřící koaxiální kabely Huber+Suhner a Harbour industries, atenuátory a koncové výkonové zátěže, lineární výkonové zesilovače a předzesilovače, filtry, směšovače apod.

Nezbytnou součástí je termokamera Flir a vybavení pro ruční a strojní obrábění jako vyvrtávací fréza, pákové nůžky, precizní ohýbačka apod.

 

 

Nejnáročnější doposud realizované projekty nepodléhající utajení

 • Prvním projektem (r. 2006), kterým jsme se zabývali a který do značné míry šokoval odbornou veřejnost, bylo vyvrácení mýtů o nepřekonatelnosti detektorů nelineárních přechodů. Systém ochrany a maskování polovodičových prvků v štěnicích je natolik účinný, že detektory nelineárních přechodů pracující v pásmu do 1GHz eliminuje i bez nutnosti stínění. Novodobé detektory nelinearit (Lornet 36, Orion 2.4) jsou na tento modifikovaný systém také neúčinné, což je důležitým postřehem především z pohledu národní a průmyslové bezpečnosti - pokud se toto povedlo civilní laboratoři (jako je naše), pak to jistě nebude problém pro laboratoře světových mocností...
 • Mezi nejnáročnější projekty patří bezesporu "kufříkový" generátor mikrovlnných energetických pulzů s výkonem 2kW EIRP. I přes svůj "kufříkový výkon" patří do kategorie DEW (Directed Energy Weapons) zařízení, které vzbudily pozornost. S jeho pomocí je možné například zkoumat a testovat účinnost stíněných prostor v reálných modelových situacích a s reálným výkonem. V praxi byl velmi často využíván při jednáních jako diskrétní jammer na diktafony a jiné skryté nahrávače.
 • Programovatelný jammer pro pásmo 3G (VNG21MKI) umožňující samostatné nastavení výkonů pro každý z dvanácti kanálů zvlášť. Pro zvýšení efektivity rušení na maximální možnou míru produkuje signál v podobě Gaussova šumu.

 

 

Portfolio ověřených a již realizovaných obvodových řešení:

Šumové generátory různých výkonů až do 7GHz

Výkonové zesilovače v řádech stovek wattů do 1GHz

Výkonové ultrabroadband zesilovače v řádech desítek wattů do 3GHz

Širokopásmové zesilovače s kompenzovanou zesilovací charakteristikou

Širokopásmové předzesilovače s vysokou IP3 odolností

Nízkošumové ultrabroadband i úzkopásmové předzesilovače

Dutinové filtry a duplexery pro frekvence až do oblasti WiFi 5-6GHz

Speciální výkonové propusti ve formě diplexeru s absorpcí 3. harmonické

Výkonové TX i RX filtry a propusti (S11 < -30dB, S21 < 0,2dB)

Antény s cirkulární polarizací

Směrové biquad ANT +10dBi i LPDA ANT, 0,4-6GHz

Selektivně laděné dipólové ANT pro frekvence 0,8-6GHz

Širokopásmové všesměrové bicone ANT pro TX 0,4-6GHz, SWR < 1:1,5

Širokopásmové všesměrové bicone i discone antény pro RX

Koaxiální kabely s S11 < -25dB až -30dB v celém pásmu do 6GHz

Dotaz týkající se vývoje