Táto internetová stránka použí­va súbory cookie. Viac informácií­Zavrieť

Základná rádiová prehliadka proti odposluchu

Zloženie tejto prehliadky je koncipované tak, aby bolo odhalené alebo detekované akékoľvek aktívne bezdrôtové odpočúvanie, vrátane GSM/3G/LTE odpočúvania. Teda všetky na trhu bežne dostupné bezdrôtové ploštice v zapnutom alebo aktívnom stave (okrem zariadení s vybitým akumulátorom).
Časť meracích procesov týkajúcich sa analýzy a triangulácie RF spektra prebieha pomocou vlastného software automatizovane. Vďaka tomu klient dostane výslednú správu vrátane meracieho protokolu bezprostredne po realizácii služby.

Radiové analógové odpočúvacie zariadeniaUpozornenie: predtým, ako nás budete kontaktovať, prečítajte si prosím poriadne stručný bezpečnostný protokol a tiež dodržte pokyny, ktoré Vám budú oznámené pred realizáciou tejto služby. Tento postup bol zostavený na základe dlhoročných poznatkov a rôznych „príhod“. Nedodržanie uvedených zásad môže viesť dokonca až k zmareniu odhalenia informačného úniku.

 


Služba je zameraná na:

  • Analýzu + trianguláciu RF spektra (analógové, digitálne, scramblované alebo šifrované odpočúvanie…),
  • Real-time analýzu RF spektra (frequency hopping a spread spectrum odpočúvania vrátane zneužitia WiFi, DECT, Bluetooth a iných štandardov),
  • Real-time analýzu reakcií na podnety GSM/3G/LTE (odpočúvanie realizované cez GSM/3G/LTE siete, modifikované mobilné telefóny a pod.),
  • Termovíznu kontrolu plášťa priestoru (stien).

Naše benefity:

 

Príklady, kedy je vhodné využiť túto službu:

  • V prípade záujmu tretej strany sledovať priebeh rokovaní alebo aktuálne dianie v zadanom priestore
  • V prípadoch, kedy je záujem o odpočúvanie niekým, kto má do daného priestoru prístup len sporadicky
  • Účastníci rozvodového konania a riešenia rôznych majetkových vyrovnaní

Jedná sa prakticky o všetky prípady, kde nie je predpoklad použitia drahých a sofistikovaných odpočúvacích zariadení v cenových reláciách nad tisíc Eur a kedy nemá agresor možnosť alebo dostatok času pre montáž napríklad mikrodiktafónu, káblovej ploštice a pod.

Cena služby:

V cene nie je zahrnuté cestovné 0,33€/km.

Cena služby: 540,- EUR
Ceny sú uvedené bez DPH

Bezpečnostný protokol:
Vždy je dôležité, aby pri kontaktovaní nedošlo k odhaleniu Vášho zámeru riešiť podozrenie na únik informácií v spolupráci so špecializovanou firmou.
Preto nás prosím nekontaktujte zo záujmového priestoru, pomocou telefónu alebo PC, o ktorých si myslíte, že môžu byť sledované/odpočúvané.
Je vhodné nás kontaktovať napr. prostredníctvom kontaktného formulára na tomto webe, e-mailom z bezpečného účtu a bezpečného PC, alebo telefonicky z bezpečného telefónu, ktorý nemá vzťah k Vašej osobe.

Analýza RF Spektra

Niektoré odhalené odposluchyDetekovanie signálov prítomných v RF spektre pomocou spektrálneho analyzátoru s presným určením ich frekvencie, amplitúdy (sily), druhu prevádzky, charakteristickej modulačnej obálky, parazitných javov (napr. 50Hz u veľa odpočúvacích zariadení napájaných zo siete), a pod.

 

 

 

Triangulácia RF spektra

Sofistikovaný merací postup, postavený buď na základnom fyzikálnom princípe útlmu vysokofrekvenčného signálu pri jeho šírení v priestore, alebo jeho zameraním. Zameriavanie je možné realizovať pomocou smerových antén alebo špeciálnymi zameriavačmi (military aplikácie).Základný postup aplikujeme formou korelácie troch referenčných meracích bodov v danej lokalite (200-500m od VIP) s RF spektrom v kontrolovanom priestore. Tento proces je čiastočne automatizovaný pomocou vlastného software. V prípade potreby zamerania akýchkoľvek signálov v spektre 9kHz až 7GHz používame zameriavací systém antén HE300 (Rohde & Schwarz).

Real-time analýza RF spektra

Analýza RF spektra v reálnom čase detekuje všetky veľmi rýchle javy, ktoré je veľmi náročné (niekedy aj nemožné) analyzovať klasickým spektrálnym analyzátorom. Týka sa napríklad WiFi, DECT a predovšetkým sofistikovaných odpočúvacích zariadení využívajúcich technológie spread spectrum, frequency hopping a fast frequency hopping.

Radiová analýza

Real-time analýza reakcií na podnety GSM/3G/LTE

Špeciálny metodický postup, ktorý odhalí prítomnosť GSM/3G/LTE odpočúvania, alebo „zabudnutý telefón“ ktorý je upravený tak, aby mohol odpočúvať priestor okolo seba.

Termovízna kontrola

Pri prevádzke veľkej väčšiny odpočúvacích prostriedkov, skrytých kamier a ich podpornej techniky (napr. napájacie zdroje, A/V vysielače a pod.) vzniká teplo, ktoré sa uvoľňuje do okolitého priestoru. Citlivým snímaním tepelných rozdielov je možné identifikovať ako prítomnosť tejto techniky v zadanom priestore, tak aj prípadné zmeny v homogenite prostredia, ktoré vznikli po inštalácii a následnom odinštalovaní prípadných odpočúvacích prostriedkov.


Služby dopyt