Tato internetová stránka použí­vá soubory cookie. Více informacíZavřít

Základní radiová prohlídka proti odposlechu

Složení této prohlídky je koncipováno tak, aby byl odhalen nebo detekován jakýkoliv aktivní bezdrátový odposlech, včetně GSM/3G/LTE odposlechů. Tedy všechny na trhu běžně dostupné bezdrátové štěnice v zapnutém nebo aktivním stavu (kromě zařízení s např. vybitým akumulátorem).
Část měřících procesů týkající se analýzy a triangulace RF spektra probíhá pomocí vlastního softwaru automatizovaně. Díky tomu zákezník obdrží výslednou zprávu včetně měřícího protokolu bezprostředně po realizaci služby.

Radiové analógové odpočúvacie zariadenia Upozornění: před tím, než nás budete kontaktovat, si prosím řádně přečtěte stručný bezpečnostní protokol a také dbejte pokynů, které Vám budou sděleny před realizací této služby. Tento postup byl sestaven na základě dlouholetých poznatků a různých „příhod“. Nedodržení uvedených zásad může vést dokonce až k zmaření odhalení informačního úniku.

 


Služba je zaměřena na:

 • Analýzu + triangulaci RF spektra (analogový, digitální, scramblovaný nebo šifrovaný odposlech…),
 • Real-time analýzu RF spektra (frequency hopping a spread spectrum odposlechy včetně zneužití WiFi, DECT, Bluetooth a jiných standardů),
 • Real-time analýzu reakcí na podněty GSM/3G/LTE (odposlech realizovaný přes GSM/3G/LTE sítě, modifikované mobilní telefony apod.),
 • termovizní kontrolu pláště prostoru (stěn).

Naše benefity:

 • Odbornost na úrovni konstruktérů a vývojářů s  mnohaletými zkušenostmi
 • Špičkové analytické vybavení Rohde & Schwarz
 • Historie erudice firmy
 • Rychlé a korektní jednání s dostupností 24h denně po celé EU
 • Propracovaná metodika a vysoká efektivita
 • Prověření průmyslové bezpečnosti NBÚ

 

Příklady, kdy je vhodné využít tuto službu:

 • V případě zájmu třetí strany sledovat průběh jednání nebo aktuální dění v zadaném prostoru
 • V případech, kdy je zájem o odposlech někým, kdo má do daného prostoru přístup jen sporadicky
 • Účastníci rozvodového řízení (rozvody manželství) a řešení různých majetkových vyrovnání.

Jedná se prakticky o všechny případy, kde není předpoklad použití drahých a sofistikovaných odposlechů (štěnic) v cenových relacích nad 50 000,-Kč a kdy nemá agresor možnost nebo dostatek času pro montáž například mikrodiktafonu, kabelového odposlechu a pod.

Cena služby:

V ceně není zahrnuto cestovné 0,33€/km.

Cena služby: 540,- EUR
Ceny jsou uvedené bez DPH

Bezpečnostní protokol:
Vždy je důležité, aby při kontaktování nedošlo k odhalení Vašeho záměru řešit podezření na únik informací ve spolupráci se specializovanou firmou.
Proto nás prosím nekontaktujte ze zájmového prostoru, pomocí telefonu nebo PC, o kterých si myslíte, že mohou být sledovány/odposlouchávány.
Je vhodné nás kontaktovat např. prostřednictvím kontaktního formuláře na tomto webu, e-mailem z  bezpečného účtu a bezpečného PC, nebo telefonicky z  bezpečného telefonu, který nemá vztah k  Vaší osobě.

Analýza RF Spektra

Niektoré odhalené odposluchy Detekování signálů přítomných v RF spektru pomocí spektrálního analyzátoru s přesným určením jejich frekvence, amplitudy (síly), druhu provozu, charakteristické modulační obálky, parazitních jevů (např. 50Hz u mnoha odposlechů napájených ze sítě), apod.

 

 

 

Triangulace RF spektra

Sofistikovaný měřící postup, postavený buď na základním fyzikálním principu útlumu vysokofrekvenčního signálu při jeho šíření v prostoru, nebo jeho zaměřením. Zaměřování lze realizovat pomocí směrových antén nebo speciálními zaměřovači (military aplikace).
Základní postup aplikujeme formou korelace tří referenčních měřících bodů v dané lokalitě (200-500m od VIP) s RF spektrem v kontrolovaném prostoru. Tento proces je částečně automatizovaný pomocí vlastního softwaru. V případě potřeby zaměření jakýchkoli signálů v spektru 9kHz až 7GHz používáme zaměřovací anténní systém HE300 (Rohde & Schwarz).

Real-time analýza RF spektra

Analýza RF spektra v reálném čase detekuje všechny velmi rychlé jevy, které je velmi obtížné (někdy i nemožné) analyzovat klasickým spektrálním analyzátorem. Týká se například WiFi, DECT a především sofistikovaných odposlechů využívajících technologie spread spectrum, frequency hopping a fast frequency hopping.

Radiová analýza

Real-time analýza reakcí na podněty GSM/3G/LTE

Speciální metodický postup, který odhalí přítomnost GSM/3G/LTE odposlech, nebo „zapomenutý telefon“ který je upraven tak, aby mohl odposlouchávat prostor kolem sebe.

Termovizní kontrola

Při provozu velké většiny odposlechů, skrytých kamer a jejich podpůrné techniky (např. napájecí zdroje, A/V vysílače apod.) vzniká teplo, které se uvolňuje do okolního prostoru. Citlivým snímáním tepelných rozdílů je možné identifikovat jak přítomnost této techniky v zadaném prostoru, tak případné změny v homogenitě prostředí, které vznikly po instalaci a následném odinstalování případných odposlechových prostředků.

Poptávka služby