Základní radiová prohlídka proti odposlechu

Našim záměrem je poskytování exkluzivních služeb subjektům, které mají zájem o skutečně validní ochranu bez kompromisů. V celosvětovém měřítku se naše společnost výrazně odlišuje od úrovně ostatních subjektů působících v této oblasti jednak nejmodernějším technickým vybavením (vyšší řada Rohde & Schwarz), ale i vysokou odborností a důsledností. Při odhalování aktuálně probíhajících radiových odposlechů dosahujeme extrémně krátkých reakčních časů (v řádech milisekund) a díky technologii "Real-time" analýzy bezpečně detekujeme, zaměříme a následně dohledáme jakýkoliv reálně uskutečnitelný přenos.

 

Složení této prohlídky je koncipováno tak, aby byl odhalen nebo detekován jakýkoliv aktivní bezdrátový odposlech, včetně GSM/3G/LTE odposlechů. Tedy všechny na trhu běžně dostupné bezdrátové štěnice v zapnutém nebo aktivním stavu (kromě zařízení s např. vybitým akumulátorem).
Část měřících procesů týkající se analýzy a triangulace RF spektra probíhá pomocí vlastního softwaru automatizovaně. Díky tomu zákazník obdrží výslednou zprávu včetně měřícího protokolu bezprostředně po realizaci služby. Tato služba na rozdíl od kompletní prohlídky, není zaměřena na detailní rozbor radiového spektra a podrobné zaměřování signálů, které na základě dat získaných triangulací nepocházejí ze zadaného prostoru, ale mohou pocházet z jiných částí objektu. Časová náročnost této služby je max. 1 hodina. V případě zájmu o rozšíření této služby je nutné požádat o vypracování individuální cenové nabídky.

Radiové analógové odpočúvacie zariadenia Upozornění: před tím, než nás budete kontaktovat, si prosím řádně přečtěte stručný bezpečnostní protokol a také dbejte pokynů, které Vám budou sděleny před realizací této služby. Tento postup byl sestaven na základě dlouholetých poznatků a různých „příhod“. Nedodržení uvedených zásad může vést dokonce až k zmaření odhalení informačního úniku.

 


Služba je zaměřena na:

 • Analýzu + triangulaci RF spektra (analogový, digitální, scramblovaný nebo šifrovaný odposlech…),
 • Real-time analýzu RF spektra (frequency hopping a spread spectrum odposlechy včetně zneužití WiFi, DECT, Bluetooth a jiných standardů),
 • Real-time analýzu reakcí na podněty GSM/3G/LTE (odposlech realizovaný přes GSM/3G/LTE sítě, modifikované mobilní telefony apod.),
 • termovizní kontrolu pláště prostoru (stěn).

Naše benefity:

 • Odbornost na úrovni konstruktérů a vývojářů s  mnohaletými zkušenostmi
 • Špičkové analytické vybavení Rohde & Schwarz
 • Historie erudice firmy
 • Rychlé a korektní jednání s dostupností 24h denně po celé EU
 • Propracovaná metodika a vysoká efektivita
 • Prověření průmyslové bezpečnosti NBÚ

 

Příklady, kdy je vhodné využít tuto službu:

 • V případě zájmu třetí strany sledovat průběh jednání nebo aktuální dění v zadaném prostoru
 • V případech, kdy je zájem o odposlech někým, kdo má do daného prostoru přístup jen sporadicky
 • Účastníci rozvodového řízení (rozvody manželství) a řešení různých majetkových vyrovnání.

Jedná se prakticky o všechny případy, kde není předpoklad použití drahých a sofistikovaných odposlechů (štěnic) v cenových relacích nad 50 000,-Kč a kdy nemá agresor možnost nebo dostatek času pro montáž například mikrodiktafonu, kabelového odposlechu a pod.

Cena služby:

V ceně není zahrnuto cestovné 0,33€/km.

Cena služby: 19 800,- Kč
Každé měření navíc: 4 950,- Kč
Ceny jsou uvedené bez DPH

Bezpečnostní protokol:
Vždy je důležité, aby při kontaktování nedošlo k odhalení Vašeho záměru řešit podezření na únik informací ve spolupráci se specializovanou firmou.
Proto nás prosím nekontaktujte ze zájmového prostoru, pomocí telefonu nebo PC, o kterých si myslíte, že mohou být sledovány/odposlouchávány.
Je vhodné nás kontaktovat např. prostřednictvím kontaktního formuláře na tomto webu, e-mailem z  bezpečného účtu a bezpečného PC, nebo telefonicky z  bezpečného telefonu, který nemá vztah k  Vaší osobě.

Analýza RF Spektra

Niektoré odhalené odposluchy Detekování signálů přítomných v RF spektru pomocí spektrálního analyzátoru s přesným určením jejich frekvence, amplitudy (síly), druhu provozu, charakteristické modulační obálky, parazitních jevů (např. 50Hz u mnoha odposlechů napájených ze sítě), apod.

 

 

 

Triangulace RF spektra

Sofistikovaný měřící postup, postavený buď na základním fyzikálním principu útlumu vysokofrekvenčního signálu při jeho šíření v prostoru, nebo jeho zaměřením. Zaměřování lze realizovat pomocí směrových antén nebo speciálními zaměřovači (military aplikace).
Základní postup aplikujeme formou korelace tří referenčních měřících bodů v dané lokalitě (200-500m od VIP) s RF spektrem v kontrolovaném prostoru. Tento proces je částečně automatizovaný pomocí vlastního softwaru. V případě potřeby zaměření jakýchkoli signálů v spektru 9kHz až 7GHz používáme zaměřovací anténní systém HE300 (Rohde & Schwarz).

Real-time analýza RF spektra

Analýza RF spektra v reálném čase detekuje všechny velmi rychlé jevy, které je velmi obtížné (někdy i nemožné) analyzovat klasickým spektrálním analyzátorem. Týká se například WiFi, DECT a především sofistikovaných odposlechů využívajících technologie spread spectrum, frequency hopping a fast frequency hopping.

Radiová analýza

Real-time analýza reakcí na podněty GSM/3G/LTE

Speciální metodický postup, který odhalí přítomnost GSM/3G/LTE odposlech, nebo „zapomenutý telefon“ který je upraven tak, aby mohl odposlouchávat prostor kolem sebe.

Termovizní kontrola

Při provozu velké většiny odposlechů, skrytých kamer a jejich podpůrné techniky (např. napájecí zdroje, A/V vysílače apod.) vzniká teplo, které se uvolňuje do okolního prostoru. Citlivým snímáním tepelných rozdílů je možné identifikovat jak přítomnost této techniky v zadaném prostoru, tak případné změny v homogenitě prostředí, které vznikly po instalaci a následném odinstalování případných odposlechových prostředků.

Poptávka služby