Zariadenia slúžiace k ochrane proti odpočúvaniu a získavaniu informácií.

Morálne hľadisko odposluchu / ochrany proti odpočúvaniu sa striktne odvíja od charakteru konkrétnej situácie používateľov tejto techniky. Tak, ako účinná ochrana proti odpočúvaniu už mnohokrát v histórii zmarila zámer dobra zvíťaziť nad zlom, odposluch mnohokrát napomohol napríklad k záchrane ľudských životov.
Či sa nám to páči alebo nie, všetko ostatné je len obyčajné klišé.

Ponúkané zariadenia sú vyrábané striktne v našej spolupráci so slovenskými a českými firmami (výroba a osadzovanie DPS, CNC obrábanie, apod.). Všetky zariadenia sú dôsledne kontrolované a testované nielen z pohľadu dodržania deklarovaných parametrov a funkčnej spoľahlivosti, ale aj z pohľadu bezpečnosti.