Vývoj a výroba

Mudroch LABS s.r.o. poskytuje vývojové, výrobné aj poradenské služby v oblasti konvenčných aj nekonvenčných RF systémov, rádiostaníc a rádiových sietí. Špičkové technické zázemie nám umožňuje spolupodieľať sa na modernizácii vojenskej a spravodajskej techniky.

Ochrana proti odpočúvaniu

Mudroch LABS s.r.o. po celú dobu svojej existencie udržuje pred konkurenciou niekoľkoročný náskok v kvalite technického aj personálneho zázemia. V súčasnej dobe patrí medzi nejlepšie vybavené civilné subjekty v EÚ. Mudroch LABS s.r.o. je spoločnosťou určujúcou nové progresívne štandardy v oblasti ochrany proti odpočúvaniu.

Intro

DUPLEXER pre WiFi pásmo 5-6GHz
!!!NOVINKA!!! Telefonovanie bez odpočúvania
Satelitné telefóny Globalstar s výhodným neobmedzeným paušálom do všetkých európskych sietí.
(Stránka sa pripravuje...)
Duplexer umožňuje napr.:
    - pripojenie dvoch zariadení na jednu ANT = zdvojenie "kapacity" sektora (alebo inej antény)
    - na jednu MIMO ANT (+1 ks filtra) pripojiť paralelne MIMO Rocket M5 a Bullet
    - plne duplexnú prevádzku na dvoch frekvenciách
    - prepínanie dvoch veľmi selektívne filtrovaných kanálov podľa aktuálneho rušenia...

!Nové!

 

Bezpečné volanie

 

WiFi DUPLEXER

- Technické služby, riešenia a poradenstvo v oblasti ochrany proti odpočúvaniu a úniku informácií
- Realizácia konštrukcií FARADAYOVÝCH miestností a iných systémov elektromagnetického tienenia
- Vývoj, výroba a servis VF, špeciálnej a spravodajskej elektroniky a jej komponentov
- Vývoj a výroba komponentov pre WiFi 2,4GHz, 5-6GHz a iné mikrovlnné pásma
- Poradenstvo, konzultácie a realizáce odrušovania komunikačných, dátových systémov a spojov
Obsah tejto stránky je chránený autorským právom a akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov alebo grafov) okrem www.mudrochlabs.sk je možné iba s výslovným súhlasom majiteľa.

 

 


 

 

 

 

 

 

SK    cz    eng

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Služby

 

Produkty

 

Cenník

 

Kontakt

 

Ochrana proti odpočúvaniu