Naše benefity/fakty:

 • Technika aj služby vždy "šité na mieru"
 • Viac ako 20 rokov skúseností a praxe
 • Špičkovou technikou odhalujeme aj sofistikované odpočúvacie zariadenia
 • Definujeme a zavádzame do praxe progresívne štandardy
 • Spoľahlivosť, diskrétnosť, odbornosť a flexibilita

O nás

Naša spoločnosť sa zaoberá ochranou proti odpočúvaniu a úniku informácií, výrobou a vlastným vývojom zariadení na to určených. Ďalej sa zaoberáme vývojom a výrobou špeciálnej elektroniky slúžiacej napríklad k rozkrývaniu vnútropodnikovej kriminálnej činnosti, a pod.
Prehliadka/preverenie priestoru proti odpočúvanou (OTP) vyžadovala k detekcii odpočúvania použitie nekompromisného vybavenia v ktorejkoľvek dobe. Používame laboratórnu meraciu techniku Rohde & Schwarz - svetového lídra v oblasti monitorovania rádiového (RF) a mikrovlnného (MW) spektra, ďalej používame všesmerové a smerové zameriavacie antény (HE300 R&S) so známym anténnym faktorom. Bez použitia týchto antén je akýkoľvek spektrálny analyzátor bezcenný, pretože rôzne prútové a alternatívne antény fyzikálne nedovoľujú spoľahlivo pokryť dané RF spektrum bez výrazných „prepadov“.
Detekcia VHF/UHF odpočúvania, GSM/3G/4G ploštíc, sofistikovaných odpočúvacích zariadení (odposluchov) na báze spread spektra a frequency hoppingu, rádiové kamufláže pomocou štandardu DECT nebo WiFi, prípadne mikrodiktafóny s následným prenosom obsahu cez ISM 433MHz a 868MHz si vyžaduje výrazne hlbšie znalosti RF a mikrovlnnej elektroniky, ktoré sa snažíme neustále rozširovať na úrovni vývojárov a konštruktérov.

Zakladateľ spoločnosti a majiteľ Jan Mudroch sa venuje vysokofrekvenčnej elektronike a monitorovaniu rádiového spektra už od roku 1990. Začiatok tejto cesty absolvoval najskôr ako aktívny rádioamatér (OK2MOA) a od roku 2001 ako technik a vývojár špecializujúci sa priamo na vývoj v oblasti ochrany proti odpočúvaniu a špeciálnej elektroniky.
V roku 2006 Jan Mudroch založil spoločnosť Mudroch LABS s.r.o., ktorá sa v dobe svojho vzniku orientovala na vývoj a výrobu širokopásmových výkonových zosilňovačov. Potom boli postupne vyvinuté rôzne, doposiaľ unikátne zariadenia (napr. EMP 0,2kW v kufríku). Od samého vzniku spoločnosti je kladený dôraz na špičkové vybavenie, nekompromisnú spoľahlivosť a precíznosť ponúkanej techniky a služieb.

História spoločnosti

 1. Rok 2008

  Bola realizovaná vlastná konštrukcia experimentálneho detektora nelineárnych prechodov. Porovnaním s niekoľkými najrozšírenejšími typy (Lornet, REI, Katran, NR900) bola potvrdená vyššia citlivosť tejto experimentálnej konštrukcie.
  Následne bola na účely všeobecnej verifikácie spoľahlivosti tejto metódy odhaľovania odposluchov vykonaná séria pokusov na základe ktorých bolo jednoznačne preukázané, že detekcia nelineárnych prechodov nie je zďaleka tak spoľahlivou metódou, ako je všeobecne popisované.

 2. Rok 2009

  Realizácia prvej konštrukcie Faradayovej (tienenej) miestnosti. Deklarovaný útlm 60dB bol bezproblémovo dosiahnutý.

 3. Rok 2010

  Za pomocou nového vektorového obvodového analyzátora ZVL6 prebehla celková inovácia, vylepšenie parametrov všetkých vyrábaných antén a bolo dosiahnuté výrazného zjednodušenia realizácie náročných zadaní našich zákazníkov z vojenského rezortu.

 4. Rok 2011

  Úspešná realizácia vývoja výkonových rušiacich zariadení na báze rozprestreného spektra Gaussovho šumu. Súbežný vývoj rady ultrabroadband výkonových zosilňovačov v oblasti DC-1GHz a 1-3GHz s výkonmi v základnom prevedení 100 - 200W (P1dB).

 5. Rok 2012

  Úspešné ukončenie vývoja celopásmového výkonového 150W jammeru „TND“ 1MHz-1GHz pracujúceho na báze gaussovho šumu. 

 6. Rok 2013

  Vyvinutý kompaktný výkonový 60W jammer „Nobra-L“ pracujúci na báze gaussovho šumu v spektre 80-500MHz (pásmo VHF/UHF).

 7. Rok 2014

  Bol zahájený vývoj programovateľného jammeru „VNG21“, ktorý umožňuje presnú reguláciu výkonu generovaného signálu zvlášť každého z 12 kanálov 3G/UMTS celulárneho systému. Tento jammer pracuje na báze selektívneho gaussovho šumu. V tomto roku sme rozšírili svoje technické vybavenie o zameriavací anténny systém HE300 (Rohde & Schwarz), za pomocou ktorého sme schopní zameriavať všetky signály v RF spektre od 9kHz do 7GHz.

 8. Rok 2015

  Úspešné ukončenie vývoja programovateľného jammeru "VNG21". Zahájenie vývoja pasívnych systémov ochrany proti GSM/3G/4G/WiFi a iným odpočúvaniam pracujúcich v pásme 0,8-10GHz. Vďaka novému špičkovému spektrálnemu analyzátoru obohacujeme ponúkané služby o systém REAL-TIME analýzy RF spektra vo frekvenčnom rozsahu až do 7GHz.

 9. Rok 2016

  Oprava a realizácia novej tienenej laboratórnej a testovacej miestnosti pre spoločnosť Anritsu Solutions SK.
  Pokračovanie vývoja systémov detekcie celulárnych a ISM odpočúvacích zariadení.

 10. ROK 2017

  Intenzívny vývoj nekompromisného detekčného systému CERETA.