Zákazkový vývoj a prototypová výroba špeciálnej a vysokofrekvenčnej elektroniky

ALL NVG m2Pokiaľ vás zaujme niektorý z nižšie uvedených projektov, máte možnosť aktívne vstúpiť do procesu vývoja a spolupodieľať sa na jeho vzniku buď čiastočným financovaním vývoja, alebo napríklad vo forme záväzného objednania plne funkčného prototypu či finálneho produktu.

 

Väčšinou sa jedná o celkom unikátne zariadenia, v niektorých prípadoch dokonca o zariadenia experimentálneho charakteru.

 

Vývoj nižšie uvedených projektov je možné v prípade vážneho záujmu na základe jednania urýchliť:

 • NF elektronika: diskrétne ťažko detekovateľné káblové prenosy audio signálu s dosahom rádovo desiatok km s veľmi citlivými mikrofónmi a predzosilňovačmi s vysokým dynamickým rozsahom.
 • Pasívna TSCM (obranná) RF elektronika I.: selektívne detektory GSM/3G/4G/WiFi ploštíc a mikrovlnné detektory umožňujúce komplexnú priestorovú ochranu priestorov.
 • Pasívna TSCM (obranná) RF elektronika II.: komplexný systém analýzy + dozoru RF spektra a včasného varovania pri zistení potenciálnej hrozby odpočúvania alebo úniku informácií v akejkoľvek bezdrôtovej podobe.
 • Špeciálna aktívna RF elektronika: „inteligentné“ rušiace zariadenie s digitálne nastaviteľným výkonom a možnosťou modifikácie ďalších parametrov.
 • Nekonvenčné šifrované komunikačné prostriedky: prenos informácií a dát na rôzne vzdialenosti bez použitia internetu a sietí mobilných operátorov.
 • Výkonový pulzný EMP generátor 1-20kW: v minulosti sme vyvinuli a realizovali verziu s RF výkonom 0,2kW (2kW EIRP), teraz je vo vývoji výkonnejšia verzia.

 

RF pracoviskoOkrem samostatného vývoja ponúkame podľa požiadaviek klienta aj modifikácie už vyvinutých zariadení vrátanie kamufláží. Vždy sa snažíme o komplexné riešenie zadaného problému "na mieru".

V prípade rôznych kamufláží pre zaistenie maximálnej efektivity vyžiareného výkonu riešime aj optimalizáciu antén na menovitú impedanciu 50Ω pomocou vektorového obvodového analyzátoru.

 

Vybavenie laboratória:

 • FSVR7 (Real-time spektrálny analyzátor 10Hz-7GHz)
 • FSL6 (Spektrálny analyzátor s  tracking generátorom 9kHz-6GHz)
 • ZVL6 (Vektorový obvodový analyzátor 9kHz-6GHz)
 • SMA100A (Signálový generátor)
 • RTM2000 (Digitálny osciloskop 4CH, 500MHz, 16CH logická sonda)
 • HMC8012 (laboratórny digitálny multimeter)
 • HE300 (sústava zameriavacích antén 9kHz-8GHz)
 • HMP2020, HM8143 (digitálne a programovateľné laboratórne zdroje)

 

OsciloskopĎalej sú to kalibračné normály Rosenberger, meracie koaxiálne káble Huber+Suhner a Harbour industries, atenuátory a koncové výkonové záťaže, lineárne výkonové zosilňovače a predzosilňovače, filtre, zmiešavače a pod.

Nevyhnutnou súčasťou je termokamera Flir a vybavenie pre ručné a strojné obrábanie ako vyvŕtavacia fréza, pákové nožnice, precízna ohýbačka a pod.

 

 

Najnáročnejšie doposiaľ realizované projekty nepodliehajúce utajeniu

 • Prvým projektom (r. 2006), ktorým sme sa zaoberali a ktorý do značnej miery šokoval odbornú verejnosť, bolo vyvrátenie mýtov o neprekonateľnosti detektorov nelineárnych prechodov. Systém ochrany a maskovania polovodičových prvkov je natoľko účinný, že detektory nelineárnych prechodov pracujúce v pásme do 1GHz eliminuje aj bez nutnosti tienenia. Novodobé detektory nelinearít (Lornet 36, Orion 2.4) sú na tento modifikovaný systém tiež neúčinné, čo je dôležitým postrehom predovšetkým z pohľadu národnej a priemyslovej bezpečnosti.
 • Medzi najnáročnejšie projekty patrí nepochybne "kufríkový" generátor mikrovlnných energetických pulzov s výkonom 2kW EIRP. Aj cez svoj "kufríkový výkon" patrí do kategórie DEW (Directed Energy Weapons) zariadení, ktoré vzbudily pozornosť. S jeho pomocou je možné napríklad skúmať a testovať účinnosť tienených priestorov v reálnych modelových situáciách a s reálnym výkonom. V praxi bol veľmi často využívaný pri rokovaniach ako diskrétny jammer na diktafóny a iné skryté nahrávače.
 • Programovateľný jammer pre pásmo 3G/UMTS (VNG21MKI) umožňujúci samostatné nastavenie výkonov pre každý z dvanástich kanálov zvlášť. Pre zvýšenie efektivity rušenia na maximálnu možnú mieru produkuje signál v podobe Gaussovho šumu.

 

 

Portfólio už realizovaných obvodových riešení a dovedností:

Šumové generátory rôznych výkonov až do 7GHz

Výkonové širokopásmové zosilňovače v rádoch až stoviek wattov do 1GHz

Výkonové ultrabroadband zosilňovače v rádoch desiatok wattov do 3GHz

Širokopásmové zosilňovače s kompenzovanou zosilňovacou charakteristikou

Širokopásmové predzosilňovače s vysokou IP3 odolnosťou

Nízkošumové ultrabroadband aj úzkopásmové predzosilňovače 

Dutinové filtre a duplexery pre frekvencie až do oblasti WiFi 5-6GHz

Špeciálne výkonové priepuste vo forme diplexeru s absorpciou 3. harmonickej - priepustné pásmo 100-200MHz, absorpčné pásmo 300-500MHz (PA 100W zosilňoval reálne len do 500MHz).

Výkonové TX i RX filtre a priepuste (S11 < -25dB, S21 < 0,3dB)

Antény s cirkulárnou polarizáciou

Smerové biquad/dualquad ANT +10dBi pre celulárne a iné pásma 0,4-6GHz.

Selektívne precízne ladené dipólové ANT pre frekvencie 0,8-6GHz

Širokopásmové všesmerové bicone ANT pre TX 0,4-6GHz, SWR < 1:1,5

Širokopásmové všesmerové bicone aj discone antény pre RX aj TX použitie.

Koaxiálne káble s S11 < -25dB až -30dB v celom pásme do 6GHz

Dotaz týkajúci sa vývoja